Kategori: December 2014

Förföljelse och väckelse följs ofta åt

8  Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. 9 Då kom det fram några från synagogan som kallades ”De frigivnas” – folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien – och började diskutera med Stefanus. 10 Men de kunde inte stå emot den vishet och den… Läs hela artikeln »

David – herdepojken som blev kung

Många kan de första orden av Davids psalm 23 utantill: ”Herren är min herde.” Herdepojken som blev kung fascinerar. Vi anar en man som är konstnärligt lagd. Han musicerar, han skriver dikter och han har blick för skönhet – vilket skulle bli början till hans fall. Men han har också fått bli till stor välsignelse, inte bara för sin samtid, utan för alla som tror.

Syskonbandet – en förening för kristet syskonskap

Många yrkesgrupper har föreningar som vill samla kristna till gemenskap och omsorg. Så finns även sammanslutningar för de kristna som lider av olika handikapp eller sjukdomar. Syskonbandet är en sådan, speciellt för synskadade kristna.

Berättelsen om en molnherde

Har du någon gång sett ett fantastiskt moln? Hur såg det ut? Var molnet stort eller litet? Flöt det snabbt, långsamt eller var det stillastående? När du ser ett fint moln som stannar över en kulle kanske, kan det vara så att molnet bär en molnherde … Har du inte… Läs hela artikeln »

Var finns Gud i katastrofen?

Någon gång kan tillvaron rubbas i sina grundvalar så att tilliten till livet rycks undan. Alla drabbas av olyckor och sorger. Men att vi vacklar och verkar brytas sönder, betyder inte att Gud inte vet, delar och bär.

Barnet som fryser

Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. alla gav sig då i väg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for… Läs hela artikeln »

Jakten på den perfekta julen

Redan i augusti börjar jag grubbla på hur och var vi ska fira jul. Traditionerna är många, liksom släktingarna. Ska vi vara på en plats och missa några? Eller snabbt köra ett par timmar mellan olika firanden? Eller skulle vi bara stanna hemma i år – men blir det en… Läs hela artikeln »

Gud är inte tyst

Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet… Läs hela artikeln »

Det finns plats för fler

Det vilar ibland ett romantiskt skimmer över ordet ”missionär”. Men när någon som varit i tjänst uttalar sig, förstår man att det är mycket slit, ibland tårar, men också mycket glädje. En sak är säker: din bön behövs, både för missionärer och för att Gud ska avslöja DIN plats i missionsprojektet.

Bed och ni ska få!

När vi möter människor för vilka bönen har blivit ett sätt att leva, blir vi nyfikna och Herren själv inspirerar oss till att själva börja. Ingrid och Arthur Einarsson har mött några. Följ med och möt dem du med!