Etikett: Ledning

Hur leder Gud?

Det förekom att människor som sörjde hade en skål i vilken de lät sina tårar rinna ned. Nu vill David att Gud ska hålla fram skålen för hans tårar – det är ju Gud som låter det ske som sker! Men på samma gång är detta Davids trygghet. Han förstår inte varför Gud leder som han gör, men han håller fast vid att han är i Guds hand.