Etikett: Människan – ett tempel

Vi är ett tempel på två ben

Templet var en plats för Guds synliga närvaro och helighet. Där förrättades offer, där lästes de heliga texterna och därifrån steg bönerna upp mot Gud. Genom den helige Ande har vi kristna blivit tempel. Att vara det är både en ära och en kallelse.