Etikett: Matteusevangeliet

Den utlovade Messias – en introduktion till evangelium enligt Matteus

Av Nya testamentets fyra evangelier kommer Matteusevangeliet först. Det beror inte på att evangeliet var det som först skrevs ned (Markusevangeliet var troligen det första), utan att det var det i fornkyrkan mest använda evangeliet och dessutom det som tydligast knyter ihop Gamla och Nya testamentet.

Matteusevangeliet – berättelsen om Jesus Kristus

”Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son.” Så börjar det första evangeliet i Nya Testamentet. Jesus Kristus och hans livsgärning står i centrum för de fyra evangelisternas verk. Huvudsyftet som de alla har formulerar Johannes: ”för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och… Läs hela artikeln »