Etikett: Medlemsantal

Tappar ELM medlemmar?

Medlemsutvecklingen i kristna samfund i Sverige är med några få undantag dyster läsning. I genomsnitt läggs en frikyrka i veckan ner. I Svenska kyrkan har antalet gudstjänstbesök halverats under senaste 25 åren.