Tappar ELM medlemmar?

Medlemsutvecklingen i kristna samfund i Sverige är med några få undantag dyster läsning. I genomsnitt läggs en frikyrka i veckan ner. I Svenska kyrkan har antalet gudstjänstbesök halverats under senaste 25 åren.

Medlemsutvecklingen i kristna samfund i Sverige är med några få undantag dyster läsning. I genomsnitt läggs en frikyrka i veckan ner. I Svenska kyrkan har antalet gudstjänstbesök halverats under senaste 25 åren.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund redovisar varje år statistik över antalet betjänade i de olika samfunden. ELM backar med 517 personer och är nere på 2 303. För att vara berättigad till statligt stöd krävs 3 000 betjänade.

Vad beror dessa låga siffror på? Att ELM minskar i antalet aktiva medlemmar är en förklaring, men det är inte hela sanningen. En annan förklaring, berättar ELMs samordnare Per Hector, är att inte alla föreningar skickat in sin redovisning. Dessutom tycks många av föreningarna räkna för lågt. En artikel i tidningen Dagen i slutet av november förra året hade rubriken: ”Arbete med flyktingar ger ökning i samfund.” Med andra ord, när man sammanställer föreningens statistik ska man räkna med även dem som besöker språkkaféer och liknande verksamhet. Dessutom har man rätt att räkna dem som deltar i till exempel seniorträff ar, ungdomsverksamhet, körverksamhet och hobby.

– Våga räkna med alla som betjänas när ni fyller i statistiken, uppmanar Per Hector. Och glöm inte att de handlingar ni fi ck i mitten av januari ska vara ELM-BVs administration tillhanda senast den 31 mars. Om alla fyller i och skickar in ökar möjligheten för att ELM åter kan komma över de 3 000 som berättigar till statligt stöd till trossamfund.

RED.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan