Etikett: Missionssekreterare

Ny missionssekreterare

Resesekreterare Carlåke Söderlind, 51, har innehaft sin tjänst sedan han kom från Etiopien 1994 efter tre år som missionär. Fr.o.m. oktober månad har han fått en ny befattning inom MBV:s administration. Till Liv har låtit honom själv berätta något om förändringen. Carlåke, hur har ditt arbete hittills fördelats? – Inom… Läs hela artikeln »

På luren

Till Liv har denna gång ställt några frågor till MBV:s missionsföreståndare, Roland Gustafsson.  Du är MBV:s missionsföreståndare. Vad innebär det? 1991 kallade MBV:s styrelse mig att ha det administrativa ansvaret för missionen i utlandet. De senaste två åren har arbetsbeskrivningen benämnts ”missionsföreståndare”, en samordnande funktion för ärenden som berör missionen… Läs hela artikeln »