Etikett: Samhället

Ett arv med kulturell sprängkraft

Kristendomen genomsyrade den västerländska kulturen och förändrade den i grunden – människans värde upphöjdes, äktenskapssynen ändrades, och livet blev något heligt.

Tron kan aldrig vara demokratisk

Ska kyrkan vara politisk? I så fall på vilket sätt? Om detta och mycket annat har Till Livs tidigare redaktör, Markus Hector, samtalat med Ann Lång, som har en kommunalpolitisk karriär på båda sidor av blockgränsen bakom sig.

Salt och ljus i världen

Hur tar vi som kristna vårt samhällsansvar? Vilka är skillnaderna mellan den enskildes och samhällets skyldigheter? Skall vi ovillkorligen lyda samhällets lagar och myndigheter? Hur bör vi arbeta för förändring?

Den kristne och myndigheterna – något om samhällsansvar

Vi börjar med två episoder ur aposteln Paulus liv. Från fängelsehålan i Filippi klagar Paulus: ”De har offentligen låtit oss slita spö, utan dom och rannsakning, fastän vi är romerska medborgare, och sen har de kastat oss i fängelse” Apg. 16:37.