Etikett: Svenska Lutherska Evangeliföreningen

Finns det luthersk tro i Finland i dag?

Vinterkriget 1939–40 utgör en milstolpe i Finlands historia. När Sovjetunionen den 30 november 1939 gick till angrepp mot sitt lilla grannland, trodde man allmänt att den massiva, sovjetiska militära överlägsenheten skulle fälla avgörandet inom några dagar. Så blev dock inte fallet. Finland höll envist stånd mot övermakten. Vid fredsslutet i… Läs hela artikeln »