Etikett: Trösta

Den oroväckande Bibeln

När andliga bekymmer inte längre kommer till uttryck i själavården kan detta ha sin orsak i förkunnelsen. Guds ords predikan måste få såväl väcka som trösta.