Från fäderna

Ty så stort är djupet i de kristna skrifterna (= Skriften), att även om jag försökte studera dem och inget annat, från barndomen till ålderdomens bräcklighet, med största lugn och yttersta nit och med större begåvning än jag besitter, så skulle jag ändå ständigt finna nya skatter i dem.
Om nåden inte är gratis, är den inte nåd.
Du, Gud, har skapat oss till dig, och oroligt är vårt hjärta, till dess det åter kommer till ro hos dig.
Augustinus (354 – 430)
Kristus är en salighetens fasta grund och ett ointagbart fäste för alla dem som tror på honom.
Martin Luther 1519

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan