Nya Testamentet lanseras på Kuria-språket

Paula Söderlind, som sedan i höstas är församlingsarbetare i kuria-distriktet, gläds. Med högtidlighet öppnar hon den svarta, nytryckta boken och ser förundrad i den.

Paula Söderlind, som sedan i höstas är församlingsarbetare i kuria-distriktet, gläds. Med högtidlighet öppnar hon den svarta, nytryckta boken och ser förundrad i den. Hon söker upp de två församlingsledarna från ELCK. Ja, en låda med 40 nya testamenten till de fyra församlingarna. – Tänk att få läsa Guds Ord på sitt eget språk! utbrister Paula och ser sig omkring där omkring tusen kristna från kuriastammen är samlade.

 

KENYA – 52 SPRÅK

Den solvarma dagen inleds med att människor kommer gående eller åkande i matatu-bilar… och sången bara väller fram, med djup och rytmisk melodi. Hela kroppen sjunger med i lovsången till Gud.

Pingstkyrkan, som har blivit platsen för lanseringen, fylls snabbt. Människor tittar in genom fönsteröppningarna så gott det går. Folk sitter utanför i trädens skugga. Sång och bön inleder gudstjänsten. Presentation följer.

Huvudgäster för dagen är en bred representation från Bibelsällskapet, det kenyanska och det tanzanianska, såväl som den internationella enheten, United Bible Society (UBS).

– Kenya har 52 språk och 13 av dessa har hela Bibeln på sitt eget språk, säger professor Watson Omulokoli, som är ordförande i Bibelsällskapets Översättnings-kommitté. – Nu finns NT översatt till ytterligare åtta språk och sju har bibeldelar översatta, fortsätter professor Omulokoli i sin rapport. Vi har tio översättningsprojekt på gång.

 

ÖVERSÄTTNING I ETT INTERNATIONELLT OCH EKUMENISKT SAMARBETSPROJEKT

Vid sammankomsten ges en redogörelse för hur översättningsarbetet har bedrivits.
–Det började 1958 och först långt senare publicerades Lukasevangeliet. Dock var kuria ännu inte något färdigt skriftspråk och översättningen fick ett blandat mottagande.

Det är missionär Görel Norlén som berättar. Hon var den lokala samordnaren i början av 90-talet. Den svenska Maranatha-missionen har i detta område ett omfattande arbete. De har på många sätt bidragit till att översättningsarbetet fortskridit. Norlén fortsätter:

– 1976 började arbetet på nytt. Nu med lingvistisk expertis från Wycliffe 1). Man arbetade med ortografin2) och särskilt med frågan hur man skulle göra med de två vokaler som inte finns i swahilin eller engelskan. Dessutom måste datorn kompletteras med nya tecken.

– Efter ett grundligt arbete av språkkommittén kunde man 1986 påbörja det egentliga översättningsarbetet. Det är pastorerna William Maswi och Gabriel Nyagetari som arbetat tillsammans med en referensgrupp på 12 personer.

I augusti 1994 blev översättningsarbetet klart och sändes till tryckning i Korea. UBS bistår med ekonomiska medel så att Bibeln/NT ska kunna vara överkomlig i pris för en genomsnittlig invånare. Och nu är dagen inne för kuria-folket att ta emot Bibeln på sitt eget språk.

 

GUDS ORD – KULTURELL IDENTITET

Kuria är en folkstam där större delen är bosatta i Tanzania, ca 500.000. I Kenya finns c:a 130.000.

– Översättningsarbetet har pågått med samarbete på lokalplanet såväl som mellan bibelsällskapen, säger Albert Mongi, generalsekreterare för Bibelsällskapet i Tanzania.

I dagens samling finns flera representanter från Tanzania. Från den kenyanska sidan är 26 samfund/kyrkor representerade.

I sin predikan talar pastor Mika Amukobole, ordförande i det kenyanska Bibelsällskapet, över 2 Tim. 3:14–16.

– Ordet som är givet av Gud, visar oss livet. Det undervisar oss, det förmanar oss, det helar oss… Ordet förändrar ett helt folk.

Nashon Chacha, områdets kommunala chef, kommenterar:

– Nya Testamentet kommer att användas som undervisningsbok i skolorna, där det finns få böcker på kuria.

– Vidare betyder den här översättningen av NT mycket för vår kulturella identitet.

 

ELCK-REPRESENTATION

Samlingen präglas av mycket sång där ELCK-kören från Nyamaharaga gör ett bejublat framträdande.

Man lägger fram bokkartongerna på ett stort bord, kallar fram pastorer och evanglister som lägger händerna på dem och förbön följer. Vid detta tillfälle följer en hälsning och förbön av vice biskop Luke Ogello, som i samlingen representerar den Evangelisk-Lutherska kyrkan.

Ann-Mari Wiberg
Missionär Paula Söderlind var närvarande i Tarangany den dag kuria-folket fick ta emot NT på sitt eget språk. Hon antecknade några tänkvärda ord och uppmaningar av de ledare som talade vid tillfället, bland andra ordföranden respektive generalsekreteraren i Bible Society of Kenya.

 

  • Nu har ni fått boken som kommer att förändra kuria-folkels liv.
  • Guds ord har blivit givet åt oss till liv.
  • Präster och evangelister, läs, lär och undervisa folket från Guds ord.
  • Skriften vill visa vad som är rätt och fel. Följ vad Skriften säger!
  • Om du har bekymmer av olika slag – gå inte till trolldoktorn. Gå till Guds ord! Där finns hjälpen.
  • Läs, studera, memorera och undervisa i Guds ord! Det leder till kyrkväxt. Nu har ni fått ert vapen!
  • Gå tillbaka till Ordet! Låt det få förändra ditt liv! Kuria-folkets liv kommer att bli annorlunda från och med nu.
  • Det är Gud som har gjort det möjligt för oss att få tillgång till hans ord.

Det kenyanska bibelsällskapets översättningsarbetet börjar, när folket i ett område önskar få Bibeln översatt, berättar Paula Söderlind. Initiativet kommer alltså från folket eller kyrkan i ett visst område. Bibelsällskapet undersöker sen om det verkligen föreligger något behov. I så fall låter man de lokala kyrkorna tillhandahålla översättare, medan bibelsällskapet står för mera professionell arbetskraft. Man får också experthjälp från United Bible Society, som har folk som behärskar hebreiska och grekiska och kan kontrollera att översättningen stämmer med grundtexten.

I regel börjar man med något av evangelierna, trycker upp och säljerdet för att se hur det tas emot. När man fått positiva reaktioner, fortsätter man med hela NT.

Fördröjningar inträffar ofta, p.g.a. att man inte kan komma överens om hur många vokaler språket ska ha eller hur en viss vokal ska skrivas. Inom en bestämd språkgrupp kan det finnas lite olika dialekter, som tvingar översättarna att söka lösningar som kan tillfredsställa så många som möjligt, och sådant tar tid. Flera problem av detta slag uppstod under översättningen av NT till kuria-språket, något som bidrog till att man fick vänta i 39 år på att få sitt NT.

Nu vill bibelsällskapet se hurdan responsen på NT blir innan man påbörjar översättningen av GT.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan