Saxat & utblickar

Bibelöversättningsarbete – lägesrapport

Här följer några färska uppgifter på hur läget är i översättningsarbetet just nu. Siffrorna ändras dock ständigt allteftersom nya folkgrupper får tillgång till Guds ord på det egna språket. För närvarande kommer det ett nytt Nya Testamente var nionde dag!

Hel Bibel finns på 366 språk = 80 procent av världens befolkning. NT finns på 928 språk = 85 procent av världens befolkning. Bibeldelar finns på 929 språk = 92 procent av världens befolkning. Sammanlagt finns alltså åtminstone någon del av Bibeln på 2 223 språk.

Arbete pågår i 1 750 språk. Säkert behov av översättning föreligger i 912 språk. Eventuellt behov föreligger i c:a 1 000 språk. Ätta procent av världens befolkning, c:a 450 miljoner människor, har inte tillgång till någon bibeldel på sitt modersmål. (– – –)

Från 1993 har c:a 40 nya folkgrupper varje år fått Guds ord på sitt eget språk. Med samma takt kommer det 3 000:e Nya Testamentet att bli klart år 2025. Vi vill öka takten och behöver många nya medarbetare. Guds avsikt är att alla människor ska få höra. ”Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” (Matt. 24:14.)

Wycliffe rapport, 2/99

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan