Redaktören har ordet

Härmed får vi hälsa våra läsare välkomna till ett första sommarnummer. Det kommer ett till i juli månad. Sen gör vi ett uppehåll och återkommer med ett dubbelnummer.

MBV:s mission i Kenya kan i år fira 50-årsjubileum. Det uppmärksammar vi med tacksamhet till Gud och bjuder våra läsare på tre uppslag med inspirerande Kenya-läsning.

Alla läser inte allt, det vet vi. Men förhoppningsvis läser många om katekesen och – återupptäcker den. Lena A. Artmans inslag aktualiserar vad Ola Österbacka i förra numret skrev om bikten och ger anledning att fundera över frågan om bikten möjligen är ”det bortglömda sakramentet”.

Hur vi bör läsa Bibeln är kanske inte alldeles självklart. Lars-Åke Nilsson ger både synpunkter och råd. Hela Skriften är ”Gud-andad”. Därför blir det viktigaste av allt ”att komma ihåg att i denna bok kommer Gud oss till mötes på ett personligt sätt”. Förr påminde man ofta varandra om att ”som Frälsare han nu oss bjuder, som Domare han kallar sist”. Precis så är det. Därför är det viktigaste av allt – Jesus säger ”det enda nödvändiga” – att höra när Herren i Ordet kommer oss till mötes och för Kristi skull erbjuder oss evigt liv – för intet. Då kan det gå som för Hjalmar i månadens berättelse. Man får som ogudaktig hålla till godo med den oförskyllda nåden och säga: ”Då tror jag det!”

Därmed har man kommit in på den nya väg till livet som Jesus öppnat åt oss och som kallas ”de rättfärdigas stig” och som är ”lik gryningens ljus, som växer i klarhet, till dess dagen når sin höjd”.

Sam-Arne Nilsson

Foto: –