Redaktören har ordet

Talet om korset tilltalar visst inte allt religiöst folk, men det är ändå det Till Liv vill förmedla. Johannes Döparens korta och koncisa, kristocentriska predikan går som en röd tråd genom detta nummer och citeras av flera artikelförfattare. Lennart Axelsson har t.o.m. valt den som rubrik: ”Se, Guds Lamm, som bär och borttager (båda orden ryms i grundtexten) världens synd.” Världens synd = precis all synd. Jesus blev gjord till synd för oss. Herren kastade allas våra synder på honom. Martin Luther lägger i Faderns mun följande ord till Sonen: ” Du skall vara Petrus, som förnekade, Paulus, som var en förföljare, försmädare och våldsverkare, David som bedrev hor. Du skall vara den syndare som åt äpplet i paradiset. Du skall vara rövaren, som hängde på korset. Kort sagt, du skall vara vad alla människor varit och är, som om du ensam hade begått alla människors synder. Därför, tänk nu på hur du må betala och bered dig att göra till fyllest för dem!” Jesus bar världens synd. Och han bar bort den! ”Din synd är borttagen, fullbordad är lagen och gottgjort är allt vad den skyldige bröt.” Med den underbara sanningen önskar vi våra läsare Glad Påsk! Det är nämligen absolut sant. Kristi segerrika uppståndelse är beviset. Här finns ämne till lovsång; ämnet till den sång inför Lammets tron som aldrig i evighet skall tystna och dö. Så dåraktigt om vi då, likt galaterna, vänder evangelium ryggen och börjar koncentrera oss på lagens gärningar. Vi har en fiende, som gärna skulle se det, men talet om korset driver honom på flykten. Det är Guds nåd – uppenbarad genom talet om korset – som ”fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet”. Det är Kristi kärlek till oss, bevisad därigenom att han ensam dog för alla, som tvingar oss att älska och tjäna vår nästa. Får den göra det?

Foto: –