Hur stort att möta famnen

Hur stort att möta famnen när båten dras i land,
se Jesus stå i hamnen och sträcka ut sin hand!
Till glädjens hem från sorgens dal,
till Faderns hus från nöd och kval!
Hur stort att möta famnen när båten dras i land!
I bröllopssal från strid och nöd, i saligt liv förutan död.
Hur stort att möta famnen när båten dras i land!

Hur gott att där få smaka, hur god min Herre är,
att slippa se tillbaka på allt som tyngde här!
Att skåda Gud och gå omkring bland himlens underbara ting!
Hur gott att där få smaka, hur god min Herre är!
En härlighet som ingen kan beskriva här i främlingsland.
Hur gott att där få smaka, hur god min Herre är!

Hur saligt att få bära en krona som hans brud
och sjunga till hans ära, gå klädd i renhets skrud,
få höra änglar lova Gud till mäktiga basuners ljud!
Hur saligt att få bära en krona som hans brud!
Att Herren Jesus vara när, att skåda honom som han är.
Hur saligt att få bära en krona som hans brud!

Hans Adolf Brorson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan