Kategori: Maj 1998

Axplock

Vad han tar och vad han giver… När det nu är fråga om Guds barn, som upplever hur flyktigt och förmörkat och ont hjärtat är och just därför suckar till Gud om hans ledning, så gäller för dem utan undantag att allt som händer dem har Gud sänt i deras… Läs hela artikeln »

Hur stort att möta famnen

Hur stort att möta famnen när båten dras i land, se Jesus stå i hamnen och sträcka ut sin hand! Till glädjens hem från sorgens dal, till Faderns hus från nöd och kval! Hur stort att möta famnen när båten dras i land! I bröllopssal från strid och nöd, i… Läs hela artikeln »

”Framåt i Jesu namn, tiden är kort” Hundraårsjubileum i Snärshult och invigning av nytt kapell i Vallberga

Den 5 april samlades 135 personer i Snärshults missionshus för att fira ungdomsföreningens 100-årsdag. Det var fantastiskt att se missionshuset fullt av folk denna Palmsöndag, något som inte händer lika ofta nu som förr. Det blev en märklig dag, då Gud på ett alldeles särskilt sätt var närvarande, då glädje… Läs hela artikeln »

Trons kamp – en kamp där Gud vill forma oss

”Kämpa trons goda kamp”, förmanar aposteln Paulus, och Lina Sandell sjunger: ”O, håll i tron blott ut, tiden är kort!”
Men är trons kamp en vår prestation eller ett Guds arbete med oss enligt ordet: ”Som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand…”?

Porträtt med tre ramar

Vi möter honom en vanlig tisdag. Dagen börjar tidigt. Vid strax efter fem på morgonen sätter sig Nils-Göran Nilsson i sin röda Renault och kör iväg från Åstorp till Örkelljunga.

Saxat & utblickar

Även i Grönköping! En lekmannajury i kyrkofrågor, nyl. inrättad i Grönköping av hr kyrkoh. Boklund, har mött kritik från militant kvinnoföreningshåll. Ordföranden, fru borgm:innan Tekla Sjökvist, kräver, att en dyl. panel ”i anständighetens namn måste innehålla hälften lektanter”. Grönkopings veckoblad 4/98 Bekant strategi Strategin att från maktens sida kalla allt… Läs hela artikeln »

Fattig men dock rik

Några år in på detta sekel såg Johannes dagens ljus. Byns jordamor – barnmorskan Greta – var självlärd. Hon brukade ge Gud äran för att alla förlossningar där hon biträtt gått lyckligt.

Arbetet i Wollaita Etiopien

Det är med positiva intryck man återvänder från Wollaita, den del av Etiopien där majoriteten av Lutherska kyrkans medlemmar bor. I mars fick vi tillfälle att besöka flera av de c:a 25 lutherska församlingar som finns i området. Vid den första kyrkan vi kom till var ett stort antal församlingsmedlemmar sysselsatta med att plöja en åker. Hälften av inkomsterna därifrån skulle tillfalla församlingen. Onsdagen räknas där nere som en ”Herrens dag” och på den arbetar man med något i hans rikes tjänst. Jag hörde om någon som hade en höna och som hade bestämt att de ägg den värpte onsdagar och lördagar skulle tillfalla kyrkan.

Ingen Bibel, ingen berättar om Jesus…

Det finns många anledningar varför kristna borde inrikta sig på 10/40-fönstret, ett område som sträcker sig från Västafrika över Asien mellan 10 och 40 grader nordlig bredd. Området utgör visserligen bara en tredjedel av jordens totala yta men nästan två tredjedelar av världens befolkning bor där. Dessa folk bor i… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

ETIOPIEN Christina och Jan-Åke Johansson, med barnen Susanne, Jane, Karl-Henrik och Cecilia anlände till Addis Abeba den 31 mars. I brev av den 13 april förmedlar de några av sina första intryck: ”Guds nåd och frid! Tänkte skriva några rader om hur vi har upplevt vår vistelse i Etiopien hittills…. Läs hela artikeln »