Ingen Bibel, ingen berättar om Jesus…

Det finns många anledningar varför kristna borde inrikta sig på 10/40-fönstret, ett område som sträcker sig från Västafrika över Asien mellan 10 och 40 grader nordlig bredd. Området utgör visserligen bara en tredjedel av jordens totala yta men nästan två tredjedelar av världens befolkning bor där. Dessa folk bor i 64 länder. Bland länderna finns både suveräna och ickesuveräna stater. Endast länder med merparten av sin yta inom 10/40- fönstret är medräknade.

Om man på en karta placerar de 55 minst evangeliserade länderna över 10/40-fönstret syns genast ett klart mönster: 97% av de tre miljarder människor som lever i de 55 minst evangeliserade länderna bor i 10/40-fönstret! Detta är kärnpunkten i utmaningen att nå de onådda.

Vi behöver påminnas om Kristi uppdrag att söka upp och rädda det som var förlorat, så som liknelserna om det förlorade fåret och den borttappade penningen lär oss. Kristus gjorde stora ansträngningar för att hela, upprätta och rädda enskilda människor. Vi måste tänka på hans uppdrag att predika evangelium för varje människa, att göra lärjungar av alla folk och att bli hans vittnen till jordens yttersta gränser också när det gäller de människor som bor i 10/40- fönstret.

Dessa grupper är inte skaror av ansiktslösa människor utan individer som Gud älskar på ett personligt sätt. Han känner Nigerias puku-geeri-keriwipsier, bozoerna i Mali, hwalerna i Togo och theerna Laos. Han vill inte att någon av dem skall gå förlorad utan att alla skall omvända sig, 2 Petr. 3:9.

Tragiskt nog har så gott som ingen av dessa något över 1 700 folkgrupper tillgång till evangeliet. De har ingen Bibel, ingen kristen litteratur, inga radio- eller TV-program. Det finns ingen som förkunnar evangelium för dem. De kan aldrig komma till Gud därför att ingen predikar för dem.

Ja, visst har vi också behov här hemma men enda sättet för puku-geeri-keri-wipsierna att få höra talas om Gud är att kristna lämnar sina hem för att nå ut till dem.

De är ännu onådda folk!

Ur Tidskriften Bed, mars -98

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan