Verksamheten på Åhus Missionsgård 1998

Uppmaningen i Ps. 105:1 ”Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken” riktades till oss när missionsgården hade tioårsjubiléum i juni 1998. Då hade gården under tio år på olika sätt fått vara till välsignelse för många människor, både yngre och äldre. Åtskilliga har åkallat och tackat Herren och fortsatt att göra Herrens gärningar kända. Gud är trofast. Det har vi fått rik erfarenhet av även det senaste året.

En lördag i februari hade vi ett samkväm, då vi bl.a. genom bilder från byggnadstiden påmindes om hur Gud hjälpte och utrustade på olika sätt. Vid tre tillfällen under året har bibeldagar anordnats. Under påsk- resp. allhelgonahelgen hölls ungdomsläger. En lördag på våren och en vecka under sommaren hade vi barnläger, en vecka familjeläger, två olika gästveckor, tre dagar i september handarbetsdagar, två dagar i oktober predikantoch medarbetardagar. Vid flera tillfällen har söndagsgudstjänster hållits.

Elva ungdomar konfirmerades och 22 ungdomar gick förberedande kurs för konfirmation 1999. Under hösten började öppen kristen förskola igen, och många barn och mammor från Åhus har kommit. Barnen från Jollens barnhem inbjöds inför julhelgen och fick höra om Frälsaren, Herren Jesus, som föddes hit. Tre nionde klasser har besökt missionsgården och fått reda på vad kristendom och mission är.

Många andra besökare har varit på missionsgården under c:a 200 verksamhetsdagar 1998. Vi hoppas och ber – och uppmanar alla missionsvänner till förbön för – att alla skall få märka något av att Herren Jesus bor och verkar med sitt ord och sin Ande på Åhus Missionsgård. Någon uttryckte det så, när han skulle resa hem med sin konfirmandgrupp: ”Det är bön i väggarna här.”

Även ekonomiskt har Guds välsignelse märkts. En mindre gård testamenterades under året hit. Många gåvor har kommit in, och flera personer ställer upp och arbetar utan lön på missionsgården. Tack, alla Ni, som arbetar, ber och ger! Fortsätt – ert arbete är inte förgäves!

Styrelsen har sedan sommaren 1998 utgjorts av Fride Månsson (ordf.), Magnus Pettersson (v. ordf.), Ebbe Ragnarsson (sekr.), Sven-Inge Svensson (kassör), Åsa Ekström, Margareta Jämstorp, Olle Ottosson, Linda Sturesson och Bo Svensson samt suppleanterna Maria Ekström, Bertil Henriksson och Ola Priebe.

Åhus i februari 1999

Ingrid och Arthur Einarsson

Vaktbyte

Föreståndaren för Åhus Missionsgård Arthur Einarsson går i pension till sommaren. Missionsgårdens styrelse har till hans efterträdare för en period av tre år kallat Thomas Nilsson, Stockholm, som tillträder tjänsten den 1 augusti.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan