Josef – en förebild till Jesus

Det är märkligt att läsa berättelsen om Josef i Första Moseboken. Det är mycket i hans liv som pekar framåt mot Jesus.

 

JESUS, VÅR BRODER

Israel sände Josef till hans bröder, som vaktade fåren i Sikem. Det var inte riskfritt att fara dit, men Josef svarade: ”Jag är redo.” Josef var Israels älsklingsson, och hans bröder föraktade honom. Om Jesus läser vi i Jes. 53: ”Föraktad var han och övergiven av människor.”

Jesus blev också sänd – till oss. Han visste vad som skulle hända honom men drog sig ändå inte undan utan ödmjukade sig själv och var lydig intill döden, ja, intill döden på korset (Fil. 2).

 

”FÖRAKTAD VAR HAN…”

Josef togs inte emot med öppna armar, när han kom till sina bröder. ”Se, där kommer drömmaren!” De hatade honom för hans märkliga drömmar. Enligt dessa skulle de böja sig för honom. Men de ville inte att han skulle bestämma över dem.

Inte heller Jesus blev väl mottagen, när han kom till sitt folk. ”Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.” Man ville inte böja sig för Jesus och bekänna att han var Messias, den utlovade Frälsaren.

Josef blev såld till Egypten. Jesus blev såld av sin egen lärjunge, Judas Iskariot, till översteprästerna.

 

”ÖVERGIVEN AV MÄNNISKOR”

Josef blev övergiven av sin bröder. Och i Egypten hamnade han i fängelse, fast han inte gjort något ont. Om munskänken, vars dröm Josef uttytt och som sen fick tillbaka sitt ämbete vid Faraos hov, heter det: ”Han tänkte inte på Josef utan glömde honom.”

Också Jesus blev verkligen övergiven. När han utkämpade den svåra kampen i Getsemane örtagård, låg alla hans lärjungar och sov. När fienderna kom för att gripa honom, övergav lärjungarna honom och flydde.

 

RÄDDAREN, FRÄLSAREN

Med det som hände med Josef förverkligade Gud sina planer. Det han lovat höll han. Därför att Josef blev såld till Egypten, blev han till räddning för många. Han kunde långt senare säga till sina bröder: ”Ty för att bevara människors liv, har Gud sänt mig hit före er.”

Detta kan verkligen tillämpas på Jesus. Det är det evangelium handlar om. Just för att Jesus gav sitt liv på korset, blev hans offer till liv och frälsning för oss människor. Det som Gud lovat på syndafallets dag gick i uppfyllelse.

När folket i Egypten började hungra, sade Farao till dem: ”Gå till Josef och gör vad han säger!” Josef öppnade förrådshusen och sålde säd till egyptierna. Man kunde inte gå förbi Josef, om man ville bli vid liv.

Det är bara hos Jesus vi kan få den mat vår själ behöver. Men genom honom har vi tillgång till all den himmelska världens välsignelse. Vi får den alldeles gratis, av Guds oförskyllda nåd.

Från alla länder kom man till Egypten för att köpa säd. Genom mycket arbete under de ymniga åren hade magasinen fyllts, och nu fanns det säd överallt i Egypten.

Tänk på vad Jesus gjorde genom sitt liv och sin död! På honom kastades alla människors alla synder – alla människors, från Adams tid och fram till Jesu återkomst. Vilket berg av synder! Nu är syndaskulden betald. Guds lag är av Jesus uppfylld. Ingen behöver dö. Guds nåd är så stor, att vi inte kan fatta det. Och den är var morgon ny. Jesus sade: ”Jag har kommit för att de skall äga liv och äga det i överflöd.”

Josef öppnade förrådshusen och sålde säd till egyptierna. Man kunde inte gå förbi Josef, om man ville bli vid liv.
Det är bara hos Jesus vi kan få den mat vår själ behöver. Men genom honom har vi tillgång till all den himmelska världens välsignelse.

HUNGERSNÖD

När kom folket till Josef? När det blivit hungersnöd. Det var hungern som gjorde att människorna kom.

Så är det också på det andliga området. Det börjar med hungersnöd. ”Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom till mig”, säger Jesus. Herren visar genom sitt Ord och sin Ande människan hennes synder och brister. Då blir det en längtan efter att få det Jesus har att ge.

Det finns ett underbart löfte i Jesu bergspredikan: ”Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade.” Jesus är det levande brödet, som kommit ned från himmelen för att ge världen liv.

Också i Kanaans land blev det hungersnöd. Därför for Josefs bröder till Egypten för att köpa säd. Det var en stor tillgång för dem att ha en broder i det land där det fanns säd att få.

Vi har en broder som heter Jesus. Han är vår räddare och Frälsare. Han ger oss det vi var och en behöver: nåd, förlåtelse och frid.

 

SJÄLAVÅRDAREN

När Josefs bröder kom till Egypten, kände de inte igen honom. Josef fick bli deras själavårdare. Josefs bröder var självsäkra. ”Vi är redliga män”, påstod de.

Vad måste ske med dessa självbelåtna människor? De måste vakna upp och komma till besinning. Det blev hårda bud för bröderna. De hamnade i fängelse i tre dagar. Josef tog Simeon som gisslan, medan de andra återvände hem med order att ta Benjamin med sig tillbaka.

Varför måste Josef handla så? Bröderna behövde se och bekänna sina synder och skulder, bli förkrossade.

Det är farligt att förtiga och försöka dölja sina synder. Det är tvunget att vi bekänner dem och tar emot förlåtelse. Läs Ps. 32! Vi behöver verkligen lära känna vår synd. Då får vi behov av Jesu försoning. Och evangelium, som kungör att Jesus har dött i vårt ställe, medan vi ännu var syndare, är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Det blev en väldig förändring, när bröderna erkände sin synd. Förut hade Josef talat strängt till dem. Nu gav han dem tröst och hopp.

På samma sätt möter Jesus den som har ett förkrossat hjärta. Till de stolta och egenrättfärdiga talade han strängt, men de som bekände sin synd fick höra milda ord.

”Var vid gott mod. Dina synder förlåtas dig.”

Det märkliga är, att det är den som har ett förkrossat hjärta som allra bäst lär känna Herren Jesus, vår Frälsare och Broder. Tänk att kunna säga: Jag känner min Frälsare. Hans ord har gjort att jag kommit till tro och fått frid med Gud. Han har sagt: Jag har dött för just dig.

Låt oss be att Herren håller oss i den ställningen att vi behöver Jesus varje dag!

Gunnar Gustafsson predikant, Vittsjö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan