Till USA för att visa på Jesus

Året som gått har varit ett år av förberedelser för ungdomskören Canticum. Den 16 juni lyfter nämligen ett plan från Köpenhamn med det fyrtiotal körmedlemmar som under tre veckor ska resa genom nio delstater i USA för att sjunga om, för och med Jesus.

Varannan fredagskväll under höst- och vårterminerna samlas ungdomar från Skåne och Blekinge för att sjunga tillsammans. Vi som samlas utgör Canticum, en fyrstämmig ungdomskör för dem som är i gymnasieåldern och äldre. Sångerna vi sjunger varierar mellan klassisk körmusik och modern gospel, men har det gemensamt att de handlar om Jesus. Vi brukar säga att ”Canticum sjunger om, för och med Jesus”. Om Jesus – därför att vi vill vittna om evangeliet och det fantastiska budskapet att Gud sände sin son för att ge sitt liv för oss. För Jesus – därför att han är värd att äras och lovsjungas. Med Jesus – därför att vi är övertygade om att Jesus är med oss alla dagar, och i vår sång.

För att få sjunga mer tillsammans och få tillfälle att genom sången vittna för andra brukar en veckolång turné anordnas varje sommar. Ofta går dessa turnéer till något av våra nordiska grannländer eller något område i vårt eget land. Två gånger tidigare har dock en längre turné genomförts till ett land som ligger mycket längre bort: USA. Länge har det talats om att åter göra en resa liknande dessa USA-turnéer och under det gångna året förvandlades det som tidigare endast varit drömmar till ett välplanerat projekt. Förberedelserna har engagerat hela kören och vi har verkligen märkt hur Gud har hjälpt oss att lyckas i det vi gör.

Under sommarens tre veckor långa turné kommer vi att fara mellan New York och Miami med buss. Längs vägen kommer vi att sjunga i femton kyrkor, anslutna till olika lutherska samfund i USA. När vi har haft en konsert i en kyrka bor vi hos familjer i församlingen. Morgonen därpå samlas kören igen för att med bussresa till nästa kyrka, där vi övar och sedan håller en konsert – och så fortsätter det de flesta av dagarna. Vissa dagar blir dock lediga med tid för vila, gemenskap och sightseeing. Sådana ser resplanerna ut.

Körens resor brukar kallas för turnéer, men skulle lika väl kunna benämnas missionsresor. Det är inte oss själva vi vill visa fram, utan Jesus. Vi reser till USA för att vittna om Gud och hans makalösa kärlek. Att vi ska sjunga i kyrkor kan kanske verka onödigt ur missionsperspektiv – är det inte de utanför kyrkan som behöver höra om Gud? Jo, visst är det så, men vi tror att också kyrkobesökarna behöver uppmuntran och påminnelse om Guds godhet. Under de tidigare turnéerna har responsen från åhörarna varit mycket positiv; de har berättat hur mycket det betytt för deras tro att höra och se frimodigheten och tron hos så många unga människor. Genom vittnandet, sången och den kristna gemenskap vi delar i kören och i kyrkorna blir också vi som körmedlemmar stärkta i vår tro och Gud får verka genom oss. Eller som Johan Gunnarsson uttrycker det när han ska beskriva målet med resan:

– Vi vill berätta om Jesus för andra. Även om de hört det många gånger innan är det här budskapet verkligen något som tål att höras igen. Det är också en sorts mission gentemot oss själva. På en sådan här resa kan man verkligen se och bli påmind om hur fantastisk Guds kärlek är och hur mycket han tar hand om oss!

Under vår resa kommer ni att kunna följa oss på vår blogg, elmuscanticum.tumblr.com. Men än hellre önskar vi att ni vill följa oss i bön! Jesus är fantastisk, och det vill vi förmedla med vår sång. Vi vill att resan ska bli en lovsång, att Gud ska lyftas högt, att människor ska bli berörda och att Jesus ska vara med, hela tiden!

Olivia Rådberg, vårdbiträde, Båstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan