Josef Imberg in memoriam

Josef Imberg V.D.M.

*13 november 1916 27 december 1998

En trofast och trägen Guds ords tjänare har gått ur tiden. Den 27 december 1998 avled Josef Imberg i en ålder av 82 år. Han var född i Södra Solberga församling i Växjö stift och prästvigdes i Växjö 1942. Efter att under åren 1944–56 ha stått i i tjänst inom Svenska Kyrkans Mission i Tanzania, Sydafrika och Rhodesia antog makarna Imberg 1965 en kallelse från MBV till tjänst i Kenya, där Josef blev föreståndare på den dåvarande Bibelskolan på Matongo. Under åren 1971–74 var han föreståndare på Strandhem i Örkelljunga.

Ett dussintal skrifter, företrädesvis i ämnena dogmatik och etik, har utarbetats av Josef Imberg och vunnit stor spridning inom de lutherska kyrkorna i Afrika. På svenska har utkommit bl.a. Guds nåds evangelium, Den goda vägen samt Skapelse och Frälsning.

Josef Imberg var i tal och skrift en föredömlig Verbi Divini Minister – Guds ords tjänare. Bekännelsen till Guds ords kraft går som en röd tråd genom de rapporter han sänt från Kenya till MBV:s årsberättelser. ”…den största tacksamheten gäller erfarenheten av Guds ords verkande kraft” (1965). ”…det tillkommer inte oss att bedöma resultatet av den andliga verksamheten som här bedrives, men till Guds ära må det bliva sagt, att hans Ord står fast och att han i vårt arbete också låtit oss få se tydliga bevis härpå” (1966). ”…bed för oss, att i det vi försöker göra, dörrar må öppnas för Ordet självt, att Kristi hemlighet må bli känd av allt flera” (1967). ”Under det gångna året har vi på många sätt blivit påminda om hur svagt och bräckligt allt mänskligt är. Inget eget håller att bygga på. Men Guds ords grund håller!” (1969). ”…det är förunderligt vad Guds ord förmår uträtta i en sådan skara (elever på Bibelskolan). När vi har arbetat hårt i Ordets skola med Skriften själv, med bekännelsen, tron och levnaden, och med Ordets väg till oss genom kyrkans historia, är det icke en som är oberörd av Ordet. Vi hoppas och beder att den som begynt ett gott verk också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är också den bön vi behöver be för oss själva” (1971).

In i det sista var Josef Imberg i medveten bekännelsetrohet starkt engagerad i skeendet inom Svenska kyrkan och aktiv både som predikant – inte minst i närradion – och föredragshållare.

Begravningen ägde rum i Alvesta g:a kyrka den 8 januari med kh Göran Alexandersson som officiant. På programbladet står ett minnesord från Jobs bok: ”Jag vet att min förlossare lever.”

Frid över Josef Imbergs minne!

Arthur Einarsson, Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan