”Allt andligt gott i världen”

I dag har vi inom svensk kristenhet tillgång till ett stort antal bibelöversättningar. Så har det inte alltid varit.

I dag har vi inom svensk kristenhet tillgång till ett stort antal bibelöversättningar. Så har det inte alltid varit.

År 1541 fick vi vår första helbibel på svenska (Gustaf Wasas Bibel). Den kom att ligga till grund för en mängd olika bibelutgåvor under 375 år. Först 1917 fick vi en ny översättning från grundspråket (Gustaf V:s Bibel). En bibelkommission hade då arbetat med den översättningen i inte mindre än 144 år.

I slutet av detta år får vi en ny auktoriserad helbibel, Bibel 2000. Den nytestamentliga delen av detta verk kom ut redan 1981, men några veckor tidigare var biskop Bo Giertz färdig med sin översättning av NT. Förra året fick vi Svenska Folkbibeln, som kommer att vara ett bra alternativ till övriga översättningar.

 

MBV:S BIBELÖVERSÄTTNINGSARBETE

När Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner bildades 1911, såg man som en av sina viktigaste uppgifter att få fram en ny bibelöversättning. 1917 gav man ut en ny upplaga av 1883 års översättning av NT (=den s.k. normalupplagan), försedd med en textkritisk analys. Ett flertal personer arbetade sen under årens lopp med en reviderad översättning fram till år 1946, då professor Hugo Odeberg åtog sig uppdraget att på två års tid slutföra arbetet med utgivning av en ny översättning. Han började med NT och översatte i rask takt evangelierna och Apostlagärningarna men upphörde därefter med arbetet. Efter några års uppehåll kopplades d:r David Hedegård in, och han översatte återstående delar av NT. År 1961 avbröts emellertid samarbetet mellan Hedegård och MBV:s styrelse, och Hedegård gav i stället ut sin översättning av NT på EFS-förlaget 1966. År 1986 kom Odebergs översättning av evangelierna och Apg. ut i samproduktion mellan BVFörlag och NSM-förlaget. Tilläggas kan att MBV även aktivt understött utgivningen av Svenska Folkbibeln.

 

REGELBUNDEN BIBELLÄSNING

Vårt behov av bibelutgåvor är alltså väl tillgodosett för lång tid framåt. Men det absolut viktigaste för oss som enskilda kristna är att vi läser Bibeln regelbundet. Det behöver bli en bibelläsningens renässans i vårt land. Bibeln är nog ofta en bortglömd bok – tyvärr även i många kristna hem. Den behöver tas ned från sin prydliga plats i bokhyllan, dammas av och bli läst. Varför är detta så viktigt? Jo, därför att Bibeln är Guds tilltal till oss. Hans ord är ”ande och liv”.

Carl Olof Rosenius har sagt oss följande tänkvärda ord om hur viktigt det är att läsa och studera Bibeln: ”Besinnar du att det är försummelsen av Guds ord som är orsaken till allt andligt elände i världen, till all andlig svaghet såväl inom kyrkan som bland dess enskilda medlemmar? Att på rätt sätt läsa och flitigt studera Guds ord har med sig allt andligt gott i världen.”

Börje Karlsson ordf. i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan