Vad är själavård?

Kroppen som är förgänglig, har du omsorg om, psyket ger du vid behov terapi men din odödliga själ – får den någon vård?

Kroppen som är förgänglig, har du omsorg om, psyket ger du vid behov terapi men din odödliga själ – får den någon vård?

I dag talas det mycket om ”vården”. Hur den behöver mer resurser, mer pengar och fler krafter. Om det nu är så viktigt – och det är det! – att vi får den vård vi behöver för kroppen och hälsan, så är det ännu mer viktigt att vi får den själavård vi behöver. Alltså att vi får den hjälp och den vägledning vi behöver för att få det rätt med Gud och vinna evigt liv.

Vem kan då ge oss denna vård? Egentligen är det bara En som kan det – Herren Jesus. Han är våra själars herde och vårdare (1 Petr. 2:25).

Om vi vill ha en kort och samlad beskrivning på hans själavård, kan vi ställa oss bredvid Petrus och de andra lärjungarna och lyssna på det Herren Jesus själv säger om hur han har vårdat dem och hur han vill att det ska fortsätta. Vi har det i hans samtal med Fadern i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel. Så här kan det sammanfattas:

• Hans vård går ut på att lärjungarna ska få evigt liv (v. 2)
• De har fått lära känna Gud och den han sänt, Jesus Kristus (v. 3)
• Det har skett därigenom att han har gett dem Guds Ord (v. 8)
• Han har hjälpt dem till att tro på honom (v. 8)
• Han har vakat över dem och bevarat dem (v. 12)
• Han ber att de också i fortsättningen ska bli bevarade från det onda (v. 15)
• Han ber att de skall bli helgade i sanningen (v. 17)
• Han vill att de ska få dela hans härlighet (v. 24)

Så är det med den själavård som Herren Jesus ger – han som är våra själars herde och vårdare.

Och denna vård som de första lärjungarna fick, den fortsätter han nu i sin församling. Den vill han ge oss nu. Han vill göra detsamma med oss som med de första lärjungarna.

Han vill ge oss sitt Ord. Det är det viktigaste i själavården för oss – att Herren Jesus med sitt Ord får hjälpa oss till levande tro. Därför är vi beroende av en sådan förkunnelse som ger oss Guds Ord och vägleder oss i sanningen.

Denna vård är på en gång allmän och personlig. Herren Jesus vårdar sig om församlingen men också om var och en. Han rustar dem som lever i församlingen till att tjäna varandra och ha omsorg om varandra såsom lemmar i samma kropp (Rom. 12:4). Och de som fått uppdraget att vara Ordets tjänare ska som herdar ta sig an människorna i församlingen. De ska vara beredda att ge enskild själavård. En kommer för att fråga om ett ställe i Bibeln, en annan plågas av samvetet och vill bekänna, en tredje är orolig för hur han har det med Gud.

Det som själasörjaren då ska ge är hjälp och vägledning med Guds Ord. Den enskilda själavården är, kan man säga, Guds Ord tillämpat på en människa i hennes situation: Detta vill Gud säga dig, detta får du ta till dig som hans ord till dig.

Gustav Börjesson prost em, Rävlanda

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan