Själavård

Fråga: Jag har under många år velat bli kristen, men jag klarar det inte. Det är så omöjligt att avstå från allt man måste för att bli det. Jag har försökt satsa på att leva som kristen, men det var så jobbigt och jag tror att jag som bäst bara var en farisé.

Samtidigt vill jag inte gå förlorad! Det känns som om Gud förföljer mig med uppmaningar att omvända mig, men jag orkar helt enkelt inte. Jag har slutat att läsa i Bibeln, för jag vet att det där står massor av krav, som jag ändå inte klarar att uppfylla. Hur skall jag få kraft att förändra mitt liv, så att jag kan bli frälst?

Svar: Du berättar – ärligt och uppriktigt – om hur du har det. Du har velat bli kristen, men du klarar det inte. Du orkar inte läsa Bibeln, för du klarar inte alla kraven som du möter där.

Såsom du själv ser det, är detta ett stort misslyckande. Men – låt mig nu säga dig något som gör dig förvånad – i Guds ögon är det inte alls så. Han har en mening med det som du nu erfar och klagar över. Det är därför han inte släpper dig.

Jag vet att detta gör dig förvånad. Men hur är det när Gud kallar en människa och hon tar hans ord till sig? När hon vill bli kristen på allvar går hon in för att leva efter Guds vilja. Och det hon ofta särskilt tar till sig, när hon hör eller läser Guds Ord, är det som gäller hur hon ska leva. Det är lagen. Detta gör hon med den underförstådda tanken att hon – om hon bara anstränger sig – ska kunna göra som lagen fordrar, och bli förändrad.

Till en början kan hon också ha framgång. Vissa ovanor kan hon lägga bort. Hon kan bli mer vänlig och mer uppmärksam på andras behov. Men efterhand märker hon – om hon är ärlig – att hon inte förmår uppfylla kraven. Hon kan inte göra om sig själv. Det kan se hyggligt ut på ytan men innanför – det vet hon – är hon samma gamla människa. Vad har då skett? Jo, Gud har – med lagen – visat människan hur det står till med henne. Hon står där som en syndare, hjälplös. Och det är just detta som lagen ska verka. Det förvånar oss. Vi menar att Gud gett oss lagen för att vi ska hålla den och därigenom bli frälsta. Men så är det inte. Han har gett oss den för att vi ska upptäcka att vi inte förmår bli rättfärdiga själva. Det är detta aposteln lyfter fram i Romarbrevet: ”Allt vad lagen säger, det säger den till dem som står under lagen, för att var mun skall bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty av laggärningar blir ingen enda människa rättfärdig inför Gud. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.” Rom. 3:19f.

Men då – när vi står där hjälplösa – har Gud en överraskning åt oss! Det vi inte förmått prestera, har en Annan gjort åt oss. Guds Son, Jesus. Han har blivit människa. Han har hållit lagen, uppfyllt alla kraven för oss. Därtill har han sonat allt som vi har brutit, i sin död på korset. Han erbjuder oss allt detta, som gåva. Vi får komma till honom och ta emot det av honom. Vi blir rena i hans renhet, vi blir rättfärdiga i hans rättfärdighet, vi får nytt liv i honom. Vi får alltsammans, för intet.

Så – egentligen har du ljusa utsikter. Dvs. du får ge upp tanken på att du själv skulle ordna din sak. Det kostar på. Men om du är beredd att ge upp din egen prestige, får du allt det du strävat efter som gåva av Jesus. Du slipper anstränga dig. Du får det som gåva.

Förut när du har läst Bibeln har du bara sett kraven. Nu får du ta till dig evangeliet, ordet om Jesus, gärna i sådana ställen som Matt. 11:28–30, Joh. 3:16f, Ef. 2:1–10. Du kan finna det svårt att ta det till dig. Det kan verka förvånande, ja, omtumlande. Du kan behöva tänka över det, smälta det. Låt det ta tid! Låt Ordet sjunka in i dig. Låt Gud få tala om för dig vad han har gjort för dig i Jesus. I honom får du nu vara Guds barn och ta emot det nya liv som kommer från honom.

Gustav Börjesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan