Redaktören

Härmed förses detta nummer av Till Liv med en särskild dedikation till dig som inte brukar läsa missionstidningar. Visst vill redaktionen gärna värva nya prenumeranter men det är inte därför vi nu vänder oss till dig. Vi vill förmedla Guds inbjudan till himmel och salighet!

Jesus inleder en av sina liknelser med orden: ”En man tillredde en måltid.” Först slutfördes festens förberelse, sen gick inbjudan ut; sådan var ordningsföljden. När Gud kallar genom evangelium, säger han: ”Kom, för nu är allt färdigt!” Du inviteras alltså inte till att hjälpa till med tillredelsen. Den har Frälsaren ensam ansvarat för. Den är avslutad, fullkomnad. Därför går det för sig att komma sådan man är. ”Inga uselheter hindrar”, står det i en väckelsesång. Men det är viktigt att komma utan dröjsmål! Ingen vet nämligen när kallelsen går ut för sista gången. Det finns en risk att bli kvar utanför Guds himmel i all evighet. Sker det – då är allt förlorat. Då blev livet meningslöst.

Det är det inte i dag. Ditt liv har en mening. Gud har en mening med ditt liv! Han vill att alla människor – också du – skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Det är nåd. Och ännu är det inte slut på Guds nåd. Den är fortfarande var morgon ny och den räcker till – också för dig. Guds nåd i Kristus är förekommande, d.v.s. den fanns redan innan du och jag föddes i synd och började vår bana som syndare. Den är oförskylld. Det betyder att den utesluter all vår förtjänst. Den grundar sig nämligen helt och hållet på vad Frälsaren har förtjänat. Därför får vi gå till Jesus och säga: ”Blott på din förtjänst jag kommer och din nåd begär. Hela mitt beklämda hjärta, fräls mig som jag är! Jesu, Jesu, låt mig bönhörd bli, och då andra du uppväcker, gå ej mig förbi!”

Käre läsare, låt oss alla i uppriktighet börja med den bönen! Den hör Herren Jesus gärna, och då sker det något. Då kan väckelsen komma att spridas som ringar på vattnet!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan