Håkan Bäck – in memoriam

I midsommartid, när dagarna är som ljusast, nåddes vi av det tunga budet att Håkan Bäck avlidit på Centralsjukhuset i Vasa.

Håkan Bäck, född 1911, var son till kyrkoherden i Vörå, Johannes Bäck. Under uppväxtåren bodde Håkan med familjen i Borgå, där fadern blivit assessor. Efter studier i Helsingfors prästvigdes han år 1937. Innan han återvände till Vörå 1946, blev det några års församlings- och krigstjänstgöring. En kortare period var han predikant i MBV:s tjänst bland finska invandrare. Sedan vigde han sitt liv åt Vörå församling, först som kaplan och från 1955 till 1981 som kyrkoherde.

Håkan Bäck var rikt begåvad på många områden. Språk, historia, litteratur och musik berikade hans liv, för att inte tala om intresset för blommor, fåglar och annat i Guds rika natur.

Håkan Bäck gladde oss i Sverige med predikoresor varje sommar, även långt efter pensioneringen. Det var högtidsstunder, när han predikade Ordet och förkunnade ”den i synd fallna människans oförmåga att rädda sig själv ur nöden. Men också det största av allt: Guds nåd i Jesus Kristus. Golgatablodet, som renar från all synd. Dopets bad, som ikläder oss Kristi rättfärdighet” (ur minnesruna i Sändebudet).

Inom Evangeliföreningen i Finland var Håkan Bäck mycket engagerad; han var bl.a. dess ordförande 1973–80. Ur hans inledningspredikan till årsmötet 1980 över orden i Joh. 6:35: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta” hämtar vi följande: ”Vem får då komma? Vem får tro? Jo, från Guds sida finns det inga skrankor, ingen sortering, inga villkor, som vi först skall uppfylla. ’Upp, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.’

Saliga då, de som hungra och törsta,
saliga de som blott komma, ack ja!
Synderna alla, de minsta och största,
äro avplanade, halleluja!

Kom då, du arme, kom genast på stunden,
kom så ovärdig och syndig du är!
Du kan dock aldrig bli bättre i grunden,
förrän du kommit till Frälsaren kär.

Vi saknar vår vän Håkan Bäck, som så rikt förmedlat Guds livgivande ord till oss, och vi ska minnas honom med stor tacksamhet för den oförlikneliga vänskap och omtanke som många av oss fått uppleva.

Ingmar Månsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan