Redaktören

Välsignelse och dess motsats förbannelse – inte precis variabler som vare sig moderna framtidsforskare eller nutida börsspekulanter tycks räkna med. Icke desto mindre faktorer av största betydelse för enskilda människor såväl som för hela folk. ”Det är fåfängt att ni tidigt står upp och sent går till vila, och äter ert bröd med vedermöda – detsamma ger Herren åt sina vänner, medan de sover.” Så avgörande betydelse har Guds välsignelse, enligt Ps. 127:2.

Även oss nutidssvenskar har Gud välsignat ”med all den himmelska världens andliga välsignelse, i Kristus” (Ef. 1:3). Denna välsignelse är en verklighet, oavsett vad vi känner. Därför är inte en kristen hänvisad till att leva på härliga upplevelser eller bry sig mycket om motsatsen, men givetvis har också känslorna sin plats och sin betydelse i den troende människans liv.

Hur känns det f.ö. inför det stundande Linköpingsmötet 2000? Varför ska man åka dit? Lägg märke till svaret i månadens intervju! Tord Nordblom nämner först den egna uppbyggelsen. Det tyder på att det finns kristna här i landet som i sin vanliga miljö får gå ganska svältfödda. De prioriterar den andliga maten. Säkert riktigt! Får folket bara bli ”uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv”, så kan säkert l2000 bli ytterligare en kraftfull manifestation och ett vittnesbörd för världen om att det faktiskt finns alternativ till den teologi och förkunnelse som låter sig styras av tidsandan och därför för vilse. Här har vi ett angeläget böneämne!

Fler angelägna böneämnen framhålls på de sidor som beskriver läget på missionsfälten i Afrika och Sydamerika.

Alltfler blir datoriserade nu för tiden. Därför har vi bett en ung man som begriper sig på sådana saker att förklara lite av IT-världens mysterier. Det gör han så pedagogiskt att t.o.m. en åldrande redaktör kan fatta ett och annat.

– Tänk att t.o.m. datorer kan få vara till välsignelse!

Sam-Arne Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan