Redaktören

Det här numret av Till Liv kommer med särskild dedikation till dig som inte brukar läsa missionstidningar. – Du har kanske fått tidningen av någon god vän eller i samband med en invitation till tältmöte. – Välkommen i läsekretsen!

Vi vill bara tala om för dig att Jesus älskar dig och att också du är bjuden till den himmelska glädje och salighet som aldrig ska ta slut. Det är precis som det står i en gammal väckelsesång: ”Av dig han väntar ingenting, blott att dig allt få ge.” – Ett erbjudande som är värt den största uppmärksamhet. Det har nämligen avgörande betydelse för tid och evighet. Många människor tänker att de, eftersom de inte är ”religiösa”, inte heller har någon del i det som de kristna gläds över. Det är inte riktigt sant. Om du börjar med att läsa den enkla lilla berättelsen om Myrtle på sista sidan, förstår du nog vad jag menar. Fortsätt sen gärna med Alve Svenssons artikel om det kristna dopet. Den väcker säkert intresse att forska vidare i de övriga artiklarna.

Lite missionsnytt från Afrika och Sydamerika bjuder vi på – inte så lite för resten, för mission är en ytterst angelägen sak – och vidare ett reportage om en bibelskola, som förtjänar stor uppmärksamhet och många elever. Christer Unosson delar med sig av sina erfarenheter i ämnet i äktenskaplig friskvård och ger goda råd åt både män och kvinnor. – Man kan förmoda att en och annan man kommer att bli uppmuntrad att läsa artikeln både en och två gånger! Gud välsigne dig, käre läsare!

Sam-Arne Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan