Vad har du gjort för mig?

I ångest och smälek,
till plåga och döden
du gav dig för mig.
Och jag – se, jag rädes
föraktet jag möter,
föraktet för dig.

Du skänkte mig friden
och frälsningens glädje
– uppståndelsens lott.
Och korset som tynger
och hånet från världen
är förmåner blott.

Ack, lär mig då, Herre,
här utanför lägret
att tacka för allt,
att följa med glädje
den saliga vägen
som du mig befallt!

Bland heligas skara
som sist uti raden
låt mig få gå in!
Se, korset är ära,
en vinning är döden,
om blott jag är din!

Erik H. Persson
(Ur diktsamlingen Före gryningen)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan