Att rustas för livet – välkommen tilll Strandhems Bibelskola

I mer än 25 års tid har Strandhems Bibelskola fått vara med och forma flera hundra unga människors liv. Många har valt att direkt efter avslutade gymnasiestudier avsätta en eller två terminer på denna mycket vackert belägna bibelskola. Andra har hunnit se lite mer av livet både i och utanför Sverige, innan de kommit till Strandhem. Åtskilliga vänskapsband har knutits för livet.

I mer än 25 års tid har Strandhems Bibelskola fått vara med och forma flera hundra unga människors liv. Många har valt att direkt efter avslutade gymnasiestudier avsätta en eller två terminer på denna mycket vackert belägna bibelskola. Andra har hunnit se lite mer av livet både i och utanför Sverige, innan de kommit till Strandhem. Åtskilliga vänskapsband har knutits för livet.

Det är också många som förändrats under sin tid på Strandhems Bibelskola genom att tanken klarnat, viljan stärkts och känslan djupnat. Man har blivit mer medveten om vad det innebär att vara en Jesu lärjunge och man har samtidigt fått en alternativ livsstil jämfört med majoriteten av Sveriges befolkning. Man har fått en god grund i livet som gör det lättare att möta livets utmaningar. En förutsättning för att kunna gör detta är att man får tid och undervisning, något de flesta inte hinner med i det normala livet.

För unga kristna är det av största vikt att få avsätta tid att enskilt och i grupp studera grunderna för den kristna tron, att få uppleva styrkan i att ömsesidigt hjälpa varandra i tron och lydnaden.

Du som är ung och ännu inte har bestämt vad du ska göra till hösten – sök till Strandhems Bibelskola! Du som funderar på att gå en bibelskola – välj Strandhems!

Rusta dig för livet! När du väl är ute i livet kommer du att möta många svåra ställningstaganden som du inte kan förutse. Ta chansen nu att tänka igenom ditt liv med en öppen Bibel! Håller den kristna tron ? Paulus säger: Jag vet på vem jag tror. Vet du det?

Han som har börjat sitt goda verk i er skall också fullborda det intill Kristi Jesu dag. Fil.  1:6.

Håkan Ekström

Ungdomsmissionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan