Äkta gemenskap

Äkthet är då något stämmer överens med vad det utger sig för att vara. Är vår gudsrelation och relationerna inom vår kristna förening äkta?

Äkthet är då något stämmer överens med vad det utger sig för att vara. Är vår gudsrelation och relationerna inom vår kristna förening äkta?

Detta var frågor som vi i missionsföreningen i Bjärnum ställdes inför under en gemenskapshelg 22–23 september, då Sven-Ingvar Tuvesson och Lena A–Artman talade över ämnet ”Äkthet”. Tanken på just detta ämne uppstod i samband med den enkät om föreningsgemenskap som Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige skickade ut under förra året, inför en inspirationshelg i Örkelljunga. Vi förstod då, att det fanns en del att fundera över och tyckte att en föreningshelg kunde erbjuda ett bra tillfälle att ta upp dessa frågor.

Vi brukar vartannat år anordna en föreningshelg och höll denna gång till i vårt missionshus. Alla verkade trivas och tycka det var trevligt att hjälpas åt med det praktiska som behövde göras. Härligt att se gemenskapen runt spisen och diskbaljan!

Sven-Ingvar talade om äkthet inför Gud. Äkthet i Bibeln är detsamma som sanning, och vi behöver förstå både sanningen om vår egen synd och sanningen om Jesus för att vara äkta inför Gud.

Denna äkthet visar sig bland annat genom lydnad mot Gud, hans ord och bud, genom kärlek till Gud och medmänniskor under troget fasthållande vid den apostoliska tron. ”Ni var ju en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ljusets frukt är ju idel godhet, rättfärdighet och sanning. Ljusets barn förstår vad det är som gläder deras Herre.” (Ef. 5:8–10.)

Vår relation till Gud måste vara grunden till gemenskap människor emellan. Detta började Lena sitt föredrag med. Vi fick sen många konkreta exempel på hur vi kan vara äkta och få ord och handling att stämma överens i alla sammanhang, i både söcken och vardag, på arbetet såväl som i hemmet.

Lena fick oss att tänka över hur Gud vill att vi skall vara och handla jämfört med vad media och samhället vill. Områden där skillnaden är tydlig är bl.a. mans- och kvinnorollen, vår ekonomi och våra levnadsvanor. Det är viktigt att vi kristna är medvetna om skillnaderna och vågar se dem.

På eftermiddagen fick vi på seminarium gå mer praktiskt in i ämnet för att förankra lärdomarna i vårt eget liv och i föreningen. Helgen fortsatte sedan med en lovsångskväll, där alla fick både ge och ta emot. På söndagen följdes vi åt till kyrkan för att fira högmässa tillsammans och fortsatte sedan gemenskapen i missionshuset.

Vi fick under denna helg många glada skratt och mycket att tänka på. Vi hoppas att tankarna och den goda gemenskapen skall fortsätta att gro.

Tack till Lena och Sven-Ingvar!

Sofia Olsson och Ros-Mari Westmark

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan