Redaktören

Terrordåden i USA och dess följder skakar oss fortfarande. Vad blir ondskans nästa steg? I skrivande stund sprider sig rädslan för nya, originella former av terror över världen. Just nu är det mjältbrandsmitta via brev som är i fokus.

Mitt i allt detta har vi firat Tacksägelsedagen. Vilken orsak till tacksamhet för Guds barn att mitt i all oro – både i liv och i död – få vila i den Barmhärtiges händer! Där kan vi vara trygga vad som än händer! Det är han som har den slutliga makten och kontrollen över alla skeenden. Det kan vara svårt att se och förstå att det förhåller sig så. Ändå är det en sanning för Guds barn att vila i: ”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är så hög att jag ej kan förstå den.” (Ps. 139:5–6.)

Just i dagarna, då detta nummer av Till Liv kommer ut, är Halloween-firandet aktuellt. Hur ska kristna förhålla sig till det? I fjol ordnades en manifestation mot Halloween i Lagan. En av initiativtagarna var prästen Thomas Gustafsson. På sidorna 8–9 kan du ta del av de reflektioner som utgjorde bakgrunden. De är värda att fundera kring.

Två artiklar handlar om sådant som sällan behandlas i kristen undervisning och ofta utelämnas i förkunnelse. Ändå rör det sig inte om något perifert i kristen tro. Bengt Birgersson skriver om anfäktelse – om den kristnes tvivel och prövningar, om deras nytta och fallgropar (s. 4). Hans Erik Nissen utlägger det bibliska uttrycket ”att hata sitt eget liv”. Det handlar om en viktig, men ofta försummad, och inte så tilltalande sida av ett levande kristet trosliv. (s. 12)

En grupp, tillsatt av Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners styrelse, har en tid funderat över hur uppdraget att föra evangeliet vidare i vårt land bättre skall kunna fullgöras. Några av de kommitterades tankar är samlade i en bilaga, som följer med tidningen. De kommer också till uttryck på sidorna 6–7. Låt gärna synpunkterna bli anledning till samtal, bön och eftertanke exempelvis i missionsföreningarna.

I detta nummer får vi också en rapport från konsultationerna i Kenya, mellan den lutherska kyrkan där (ELCK) och de stödjande missionsorganisationerna. (s. 18–19.)

Läs gärna Till Liv med bön i hjärtat!

Fredrik Carlsson, redaktör

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan