Redaktören

Det är vanligt att kristna hämtar styrka för sin tro på läger, kanske särskilt under unga år. Ett program som anordnas år efter år är nyårslägret på Fridhem utanför Vännäs i Västerbotten. För många unga är det en god tradition att ta dit. I reportaget på sidan härintill reflekterar några av årets deltagare över frågan ”Varför kristna läger?”

Något som ofta orsakar tvivel på Gud och hans närvaro eller utgör ett den obotfärdiges förhinder är all ondska och allt lidande som människor råkar ut för. Rune Gustavsson hjälper oss att förstå var Gud finns i allt detta. Han betonar att vad som än drabbar dig, så vill Gud i sin kärlek ta hand om dig. Låt lidandet bli ”en kallelse till omvändelse, förnyelse och besinning”. För ondskans värld är samtidigt en värld i vilken omvändelsens möjlighet ännu finns, en värld full av Guds nåd. ”Vi erbjuds ett liv i gemenskap med Jesus och ett löfte om att ’den här världens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår’. (Rom. 8:28.)”Se sid. 6–8.

Gud drar oss till sig framför allt genom sitt Ord. Men samtidigt finns det mycket som drar oss bort ifrån Gud. Tillsammans med sina elever på Fjellhaug Bibelskole i Oslo har Egil Sjaastad för Till Livs räkning funderat kring sådant i vår tid som hotar att dra oss bort ifrån Guds närhet. Sid 11–12.

På sidorna om MBV:s yttre mission kan ni bl.a. läsa om tre nya, unga missionärer!

Den här månadens ledarlika artikel, ”I fokus” (sid. 5), är skriven av Rune Imberg. Han är välkänd sedan tidigare i Till Liv och har lovat att svara för ”I fokus” några gånger under året. Rune arbetar f.n. som rektor på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), är teologie doktor och flitig som skribent och debattör. Tidigare har han verkat som missionär för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner i Kenya.

Med detta nummer följer också fördjupningsbilagan Begrunda. Missa inte den! Allt gott i Kristus!

Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan