MÖT Hanna– OCH DET FLÖDAR ÖVER!

Många är de livsöden och människor som återfinns i Guds Ord. De har mycket att ge och är väl värda att stanna till inför. I vartannat nummer under år 2002 har Karin Gunnarsson (fd missionär i Kenya, numera missionssekreterare på hemmaplan för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) lovat att förmedla lärorika och tänkvärda möten med bibliska personer. Första bibelperson i denna serie är Hanna i Gamla testamentet.

Många är de livsöden och människor som återfinns i Guds Ord. De har mycket att ge och är väl värda att stanna till inför. I vartannat nummer under år 2002 har Karin Gunnarsson (fd missionär i Kenya, numera missionssekreterare på hemmaplan för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) lovat att förmedla lärorika och tänkvärda möten med bibliska personer. Första bibelperson i denna serie är Hanna i Gamla testamentet.

Hannas liv i korthet

Hanna var gift med Elkana. Under lång tid var Hanna barnlös, för vilket Elkanas andra hustru, Peninna, retades med henne. I sin nöd bad Hanna till Herren om ett barn och lovade att överlämna det åt Herren, som en Guds nasir, om hon blev bönhörd. Herren hörde hennes bön och hon födde en son, Samuel (det betyder ”bönhörd av Gud”).

Hannas fina lovsång (1 Sam. 2:1–10) är en profetisk hymn och en av de gammaltestamentliga texter som klingar med i Marias, Jesu moders, lovsång (Luk. 1:46–55).

Hanna levde under slutet av domartiden, ungefär 1100 f.Kr. Du kan läsa berättelsen i 1 Samuelsboken, kapitel 1 och 2.

Vi ser Hanna i familjekretsen. Hon har en god och from man, som tillber Herren. Elkana har Hanna kär. Han ger henne dubbel lott av offerköttet, medan alla de andra i familjen får en lott var. Han vet också att Hanna har honom kär: ”Är jag inte mer för dig än tio söner?” Hans kärlek flödar över.

Hanna står inför sin medhustru. Månggifte leder inte till välsignelse. Peninna betecknas i Bibeln rent av som medtävlerska. Hon har barn, både söner och döttrar. Här har hon övertaget! Hanna är barnlös, ofruktsam – och vilket värde har hon då som kvinna? Hon blir till åtlöje, och Peninna drar sig inte för att pränta in det, inte minst vid den årliga pilgrimsfärden, då frid och försoning skulle råda. Hanna tiger, men skammen flödar över.

Hanna har ingen aptit. Allt känns meningslöst. Hon orkar inte vara med sina närmaste, men hon vänder sig till Herren: ”Se till mig, kom ihåg mig, glöm mig inte.” Hon ber länge. Sorgen blir till tårar som rinner. Sin önskan och längtan utgjuter hon inför Herren. Har du sett ett glas utspilld mjölk på en bordsskiva? Det hjärtat är fullt av, det flödar nu över.

Hanna står inför Herren. Prästen Eli ser henne. Hon utgjuter sin själ inför Herren. Hon ber länge. Det är hjärtats bön utan ord, men läpparna rör sig. Hon är rödgråten, ser berusad ut. Prästen blir irriterad. Nu får det vara nog! Nej, nej, det är ett missförstånd – detta är en hårt prövad kvinna. ”Gå i frid. Må då Herren ge dig vad du bett om.” Förlösande ord, som stryker bort sorgen och ger hopp. Hanna kan äta igen. Friden flödar över.

Hanna får en son, önskebarnet, kärleksbarnet, löftesbarnet i dubbel mening. Herren har uppfyllt sitt löfte. Hanna har också ett löfte att hålla. När Samuel, som hon begärt av Herren, blivit avvand, för hon honom in i Herrens hus. Han ska, så länge han lever, tillhöra Herren. Hanna står åter i bön inför Herren. Nu finns det ljud i hennes bön, i hennes lovsång. Ingen i närheten kan undgå att höra detta. ”Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Jag gläder mig i din frälsning. Herren dödar och gör levande. Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.” Glädjen och sången flödar över i Hannas hjärta.

Hannas son ska tillhöra Herren så länge han lever. Han gör tjänst och växer upp inför Herrens ansikte. En gång om året kommer Hanna och träffar honom. Hon har med sig en gåva, en kåpa, som hon själv sytt, större för varje år. Hur mycket moderskärlek och förbön finns inte insydd i den gåvan! ”Samuel växte upp och blev stor och blev till glädje för både Herren och människor.” Hanna och Elkana begåvas med ytterligare tre söner och två döttrar. Herrens välsignelse flödar över i Hannas liv.

Karin Gunnarsson missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan