Kategori: Januari 2002

Alla goda gåvors givare

Vi har det bra. Blir jag törstig, behöver jag bara vrida på en kran i min bostad, så
får jag vatten. Livsmedel finns i överflöd i närbelägna butiker. Och pengar har vi…

Själavård

Fråga: Jag grunnar ofta på om min tro inte bara är förnuftsmässig. Jag tror på kristendomen eftersom den verkar ha goda skäl för sig. Men som kristen tror jag ju på en verklig Gud – inte bara på en sann filosofi – och ändå märker jag inget av Gud i… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

Etiopien Elin Claesson, 21, Vindeln och Kristina Davidsson, 20, Lund har under hösten vistats i Etiopien. De återvände till Sverige den 7 december. Den 12 december hade Håkan Ekström och Karin Gunnarsson ingående och intressanta samtal med volontärerna. De har inte varit knutna till någon fast verksamhet utan kunnat resa… Läs hela artikeln »

Nyårslöften

Vågar någon med tillförsikt och frimodighet gå ett nytt år till mötes? Ja, det är inte helt enkelt med tanke på en alltmer kaotisk och terrorfylld värld.

Varför be i Jesu namn?

Efter terrordåden i USA anordnade man i Göteborgs domkyrka en ekumenisk förbönsgudstjänst. Judar, muslimer och kristna bad där tillsammans. Man menade sig be till samma Gud, bara på olika sätt. Detta synsätt är ett klart avsteg från Bibeln, och den kristna kyrkans bekännelse, som tydligt framhåller, att man bara kan… Läs hela artikeln »

MÖT Hanna– OCH DET FLÖDAR ÖVER!

Många är de livsöden och människor som återfinns i Guds Ord. De har mycket att ge och är väl värda att stanna till inför. I vartannat nummer under år 2002 har Karin Gunnarsson (fd missionär i Kenya, numera missionssekreterare på hemmaplan för Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner) lovat att förmedla lärorika och tänkvärda möten med bibliska personer. Första bibelperson i denna serie är Hanna i Gamla testamentet.

Saxat & utblickar

Ny dansk sångbok Vi gratulerar våra vänner i Evangelisk Luthersk Missionsförening i Danmark till en nyutkommen, reviderad sångbok – Syng for Herren – med 663 sånger, varav 252 är nya. Om denna skriver Lars Brixen bl.a. följande i Mørke og Lys: ”Vår sångbok ska bidra till att ge våra medlemmar… Läs hela artikeln »

”Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte.” – några tankar om barnkommunion

Fortfarande på 1960-talet var det en självklarhet i Svenska Kyrkan, liksom i de flesta närbesläktade lutherska kyrkor, att den som inte var konfirmerad inte heller kunde delta i själva kommunionen (alltså ta emot nattvardens bröd och vin).

Ett levande hopp – en introduktion till Petrusbreven

De båda breven av Petrus är rätt olika till innehåll och språk, så olika att många bibelforskare menar att åtminstone det andra brevet inte kan vara skrivet av Petrus. Och visst finns det saker som talar för att olika författare står bakom breven, men skälen för att Petrus skrivit båda… Läs hela artikeln »

En förvirrad tid – en introduktion till Domarboken

Efter Josuas tid – då israelerna med Guds hjälp erövrade Kanaans land – tar den s.k. domartiden vid, 1375- 1050 f.Kr. Sedan följer konungatiden. Domarboken berättar om 13 olika domare. De hade inte främst en rättslig funktion (som benämningen skulle kunna antyda) utan var framför allt militära och andliga ledare,… Läs hela artikeln »