På luren

Missions- och ungdomshemmet Fridhem har gjort en del omstruktureringar i hur hemmet ska bedrivas. Till Liv har intervjuat Henrik Åström som är en av medarbetarna på Fridhem.

Gratulerar Henrik till uppdraget som koordinator på missions- och ungdomshemmet Fridhem.

–Tack så mycket!

Koordinator, det låter krångligt. Vad gör en sådan? Är det ett heltidsjobb?

– Koordinera betyder samordna. Jag ska samordna det ideella arbetet på Fridhem.

– Uppdraget är en timanställning och jag kommer att sköta jobbet parallellt med studier på universitetet i Umeå.

Ska föreståndartjänsten tas bort? Vad innebär det för Olof Göransson?

– Föreståndartjänsten tas bort, men inte Olof. En ny tjänst har inrättats för honom som missions- och ungdomspastor.

– Han kommer att vara en del på Fridhem, men också på andra ställen i Norrland där MBV har verksamhet. Genom detta tror vi att Olofs tid kan användas bättre.

Det här är ett annorlunda sätt att organisera arbetet på en missionsgård. Vad är finessen med det?

– Föreståndartjänsten på Fridhem har varit alltför betungande för en person. Nu har uppdraget lagts ut på många händer, samtidigt som man anställer en pastor som har det andliga ansvaret.

– Jag tror att det ligger något sunt och bibliskt i att fördela tunga uppgifter på flera personer. När Mose var överhopad av arbete uppmanade hans svärfar Jetro honom att utse medarbetare, istället för att göra allt själv.

När du ser tillbaka på ditt uppdrag om ett år. Vad tycker du skulle vara särskilt viktigt att få gjort?

– Att Fridhem fått en tydligare missionsprofil. Jag önskar att jag som koordinator kan medverka till det.

intervju: Lars-Göran Brandt

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan