På luren

Arken-skolan i Vännäs har kommit igång!

I april-numret av Till Liv meddelades i en På luren-intervju att man planerade att starta en kristen friskola på Missionsoch ungdomshemmet Fridhem. Den 23 augusti invigdes skolan. 16 elever är inskrivna, fördelade på årskurs 1–5. Skolföreningens ordförande Rolf Smetana svarar här på några frågor:

Har allt gått efter planerna?

Trots att massmedia och Vännäs kommun var negativt inställda i planeringsskedet, har allt i stort gått planenligt. Nu när skolan är i gång, har vi ett gott samarbete med kommunen. Tyvärr fick vi färre elever i startskedet än vi planerat, vilket naturligtvis påverkar vår ekonomi. Många och stora frivilliga insatser har fått göras. Och våra behov av frivilliga gåvor och lån blev större än väntat.

Fanns det lokaler som var i ordning på Fridhem?

Fridhem byggde -92 lokaler för daghemsverksamhet som med smärre justeringar fyller behoven för en mindre skola.

På vilket sätt märks det att det är en kristen friskola?

Hela skoldagen skall präglas av kristen anda. Dagen börjar med att alla barn samlas till sång, bibelläsning, samtal och bön. Barnen får undervisning om att ta väl hand om varandra; inga svordomar och glåpord får förekomma; bordsbön vid måltider och kristendomslektion en gång i veckan.

Har skolan ytterligare någon profil?

Utöver sin kristna profil har Arken-skolan också inriktning på IT med särskilda IT-timmar, där varje elev från årskurs tre skall ha tillgång till en egen dator.

Hur påverkas Fridhems ekonomi av skolan?

På sikt ger den ett gott tillskott i Fridhems budget.

Det är ju generellt lättare att starta friskolor i dag än det varit tidigare. Bör fler ta vara på möjligheten?

Visst är det lättare att starta friskolor nu än tidigare, även om det tycks som om reglerna åter håller på att skärpas. Ändå är det en möjlighet som allt fler bör ta vara på för att skapa en så trygg skolmiljö som möjligt för sina barn. Självfallet kräver det mycket arbete och omsorg att starta och driva en friskola – mycket mer än man kan tro – men det är värt alla arbetsinsatser. Det gäller ju våra barns bästa!

Intervju:Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan