Korttidare

Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige fortsätter att sända ut KORTTIDARE Här kommer den färglada presentationen av dem.

Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige fortsätter att sända ut KORTTIDARE Här kommer den färglada presentationen av dem.

Med glädje och vånda har vi sju tackat ja till att gå in i tjänsten för KUS som korttidare läsåret 02–03.

Det innebär bl.a. evangeliserande arbete ute på skolor, att stödja de kristna ungdomarna i deras tro och att hjälpa till i ungdomsgrupper och på läger. En viktig del i arbetet är att vi samtidigt går en ledarutbildning på Helsjöns Folkhögskola.

Vi tar denna tjänst med glädje och entusiasm, eftersom vi under året hoppas komma närmare Jesus. Vi längtar efter att möta människor, för vilka vi kan få vara ett ljus och ett salt.

Vi litar på att Gud har förberett gärningar, som vi nu får vandra i. Men det finns också vånda… I dag är klassisk kristen tro hårt motarbetad i vårt land. Därför vill vi uppmuntra er att be för oss, så att vi vågar stå upp för hela den bibliska sanningen och själva blir bevarade i tron. Utan Den Helige Andes ingripande och era förböner kan vi inte göra någonting som är till nytta, men genom kraften i Guds Ord kan det hända stora saker!

”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” (Apg. 4:20.)

 

Namn: Karl Erik Hector

Aktuell som korttidare i Ängelholm

Börd: Son till Paula och Olle Hector, utanför Örkelljunga

ålder: 23 år

bibelord: ”Ty sådan är Gud, vår

Gud, alltid och evinnerligen. Intill döden

skall han ledsaga oss.” (Ps.

48:15.)

har gjort: Diverse resor, senast

fyra månader som volontär i Malaysia

på en skola för handikappade

barn. Är snickare till yrket.

personligen: Trivs utmärkt med

ett vitt papper och en blyertspenna i

vänster hand.

 

Namn: Viktor Lennart Samuel Carlsson

Aktuell som korttidare i Kristianstad

börd: Son till Lennart Carlsson, vars hustru heter Kerstin. Uppvuxen i Hanaskog

ålder: född 1982, dvs. 20 år

bibelord: ”Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.” (1 Joh. 4:10.)

har gjort: Året som gått har jag gått på Fjellhaug Bibelskole i Oslo, en linje som heter bibel, idrott och friluftsliv.

I sommar var jag fritidsledare på konfirmationslägret på Breanäs.

personligen: Har jag ett stort hjärta för Breanäs.

 

namn: Ida Johanna Bengtsson

Aktuell som korttidare i Ängleholm

börd: Lena och Stig Bengtsson i Åsljunga

ålder: 20 år

bibelord: ”Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.” (Ef. 6:10.)

har gjort: Arbetat en termin i kyrka i Göteborg och en termins bibellinje i Mariannelund.

personligen: Tycker jag att fler yngre borde syssla med handarbete.

 

namn: Elisabet Lena Eklund

Aktuell som korttidare på Vikbolandet

börd: Göran och Lena Eklund i Västervik

ålder: Född 1982, 19 år

bibelord: ”Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det. Han skall låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken.” (Ps. 37:5–6.)

har gjort: Gått Strandhems Bibelskola efter gymnasiet personligen: Gillar jag skärgården.

 

namn: Siw Regina Elisabet Johansson

Aktuell som korttidare i Lund börd: Siw och Lennart Johansson, nordvästra Skåne, har numera flyttat från Ingelsträde till Ängelholm

ålder: Nyss börjat det 21:a året

bibelord: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp…” (Jer. 29:10–14.)

har gjort: Naturvetenskapligt-tekniskt program på gymnasiet i Höganäs.

Konfirmationsledare. Ettårig bibellinje på Helsjöns Folkhögskola.

personligen: Tycker jag att relationer är spännande.

 

namn: Daniel Fredrik Ottosson

Aktuell som korttidare på Vikbolandet

börd: tredje sonen till Ingvar Ottosson och och hans fru Kerstin (f Axelsson) på en liten gård i Bjärnum.

ålder: 20 år

bibelord: ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes. 53:5.)

har gjort: Efter samhällsprogrammet på gymnasiet har jag gått tio månaders bibellinje på LMH i Hilleröd, Danmark. Under sommaren har jag varit konfirmationsledare.

personligen: Jag har lärt mig att uppskatta molnens underliga rörelser och ljusfiltrerande formationer.

 

namn: Nils David Andersson

Aktuell som korttidare i Lund

börd: Sven Olof och Eva Andersson, Lund

ålder: 21 år

har gjort: Gått bibellinje på Helsjöns Folkhögskola i ett år och det senaste året varit pianist på gospellinjen i Glimåkra.

bibelord: ”Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” (Apg. 4:20.)

personligen: Tror jag att det finns mycket stor potential i KUS, såväl i ungdomsgrupper som föreningar, och det känns därför roligt att vara speciellt engagerad i arbetet.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan