Saxat & utblickar

Rörelser i stagnation

Folkrörelsesverige håller på att utarmas. Mellan 1992 och 2000 försvann en miljon aktiva föreningsmedlemmar, enligt en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån. Det är främst de gamla traditionella folkrörelserna som förlorar terräng, dvs. partierna, nykterhetsorgansiationerna och kyrkorna.

Det är de äldre som ännu så länge håller det traditionella föreningslivet i gång. Endast pensionärsföreningar och lokala byalag märker av en tillströmning av medlemmar.

Nya Dagen (3/4) kommenterar: ”Kyrkornas minskning är också en del av folkrörelsekrisen. När gamla medlemmar dör, sjunker medlemstalet. Kyrkornas kris är nu inte bara en folkrörelsekris av traditionellt slag. Den har också en andlig aspekt. Med Gud som faktor borde framtiden för just kyrkorna te sig ljusare.”

 

Skara-biskopen i debatten kring Jesus

Biskop Lars-Göran Lönnermark i Skara representerar i biskopskollegiet en annan syn på de frågor som aktualiserats i debatten kring KG Hammar och vem Jesus är, visar en intervju i Nya Dagen (20/3).

Lönnermark säger: ”Trosbekännelsens olika dogmer behövs, de är ett andefyllt sätt att sammanfatta tron och bevara viktiga sanningar på.” Han menar att trosbekännelsernas ord är ”bärare av ett oerhört viktigt budskap som inte är till för att skrämma utan för att ge tröst och hopp för en lidande mänsklighet.”

På frågan hur Jesus kommer igen för att döma levande och döda, svarar han: ”Det är svårt att göra sig en bild av hur detta ska gå till, men man kan tro detta utan att veta hur det ska ske.”

Han är självkritisk när det gäller kyrkans sätt att presentera budskapet om Jesu uppståndelse: ”När vi i kyrkan predikar om den tomma graven blir tonen ofta svalt resonerande. Vart tog vårt ’halleluja’ vägen?” Han efterlyser mer av förundran inför evangeliet, att kyrkan låter sig gripas av sin egen bekännelse och likt kvinnorna vid Jesu tomma grav låter sig fyllas både av bävan inför den omskakande verklighet som förnuftet inte riktigt kan reda ut och av glädjen inför den ofattbara sanningen att Jesus lever.

 

Landet Lagom har blivit extremistiskt

Angående den debatt om abort som funnits i en del media på sistone skriver Svenska Dagbladet i en kommentar (4/4): ”Statistik från socialstyrelsen visade nyligen att tonårsaborterna ökade med 12 procent. Det är något socialstyrelsens ’expert på abortfrågor’, Viveca Odlind, tycker att man bör göra något åt. Och botemedlet är att ’alla kvinnor borde ha dagen-efter-piller hemma i medicinskåpet, på samma sätt som man har huvudvärkspiller och plåster’. (– – –) Det märkliga är att Lagomsverige så steg för steg förvandlas till en bioetisk frizon där det ofödda livet kan behandlas hur som helst. En statlig tjänsteman förklarar att abort, förutsatt att den sker genom praktiska receptfria piller som inte hamnar i statistiken, är lika problemlöst som att ta alvedon eller plåstra om ett skärsår. Från riksdagshåll hörs röster om att Sverige bör öppnas som en sorts abortklinik för personer från länder med mindre obekymrad lagstiftning.

Regering och riksdag har öppnat för ’terapeutisk’ kloning, alltså massproduktion av embryon vilkas liv skall utsläckas i forskningssyfte. (– – –) Sverige har länge haft en självbild som går ut på att vi lever i den ljumma förnuftiga lagomhetens land. Men så är det inte: när det handlar om förhållandet till det ofödda livet står Sverige för en jämfört med våra grannländer helt extremistisk linje!”

 

Koskinen ny biskop i Visby

Nuvarande biskopen i Visby stift, Björn Fjärstedt, går i pension i sommar, och till ny biskop har stiftet valt Lennart Koskinen, domprost i Stockholm. I valets slutomgång fick han 60 röster, medan motkandidaten, prästen och Verbums förlagschef Johan F. Dalman, fick 53 röster. (Nya Dagen 10/4.)

red.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan