Saxat & utblickar

Den nya pedagogiken (– – –) går ut på att allt ska visualiseras. (– – –) Bibelns budskap är först och främst Ord som är avsedda att höras. ”Hör, så får er själ leva” Jes. 55:3. I Guds rike gäller det tro, inte åskådning, seende. Jfr. 2 Kor.5:7. ”Så är tron av predikan och predikan genom Guds ord ” Rom. 10:7. Med andra ord – tron kommer av det budskap som höres! Den stora frågan är om de nya pedagogiska metoderna medverkar till att förytliga Bibelns budskap.

(– – –) För den egentliga meningen i ordet om korset kommer inte fram genom att man tecknar ett kors. Den går långt djupare än så. Den ligger på ett andligt plan.

Dag Risdal i Bibelskolen i Åndskamp

 

Fick en attack av allmänt, icke könsrelaterat, prästmotstånd när jag läste om den präst som fått för sig att pigga upp högmässan genom att klä ut sig till clown, komplett med lösnäsa och pajasbyxor. Hon berättade milt överseende att somliga faktiskt reagerat ”lite negativt”, men att det nog bara var en tidsfråga innan de vande sig. Tur att jag inte har något inflytande i sådana frågor, jag känner på mig att jag skulle börja motarbeta clownpräster.

Kontrasten mellan en muntert skojande clown vid altarringen och den korsfäste Kristus är nämligen något jag inte ens vill försöka vänja mig vid.

Marilouise Samuelsson i Svenska Dagbladet

 

Det sägs att den 91-årige biskop Bo Giertz i sin dagliga aftonbön innerligt ber att Herren inte skall flytta ljusastaken från Sverige och dess kristenhet. En diakonissa som hörde honom be detta frågade förskräckt: ”Kan Gud verkligen göra detta?” Och Giertz svarade kort: ”Ja, det kan han.”

Vi kan bara tänka på att nuvarande Turkiet och norra Afrika en gång var kristendomens kärnfästen under flera århundraden (300 – 600-talen). I dag finns det ytterst få kristna kyrkor i somliga av dessa länder.

Agne Nordlander i Väckelse och växtverk i Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan