Saxat & utblickar

Allt fler unga i Iran blir kristna

DEN SHIITISKA regimen i Iran anställer präster för att ge specialundervisning om islam för ungdomar och detta tolkas som rädsla för att förlora inflytande. Under rubriken ”Islams dominans i Iran luckras upp” skriver Ramin Mostaghim i Dagen (11/5) att 50 iranska pojkar och flickor varje dag i hemlighet konverterar till den kristna tron och att en ”… växande skara kristna tvingas hålla gudstjänst i hemlighet … varje fredag eftermiddag samlas 2 000 armenier, assyrier och andra muslimer som i hemlighet har konverterat till kristendomen i Filadelfiakyrkan för att hålla gudstjänst. … Ironiskt nog ligger rörelsens kyrka mindre än tio meter från den plats som Teherans universitet använder för sin fredagsbön.”

Men församlingen har fått betala ett högt pris för att kunna hålla kyrkan öppen ”för dem som älskar vår Herre Jesus”. Minst fyra av kyrkans präster kidnappades och mördades under det första årtiondet efter revolutionen. De kristna i Iran kan tolereras så länge de uppger sig vara nyligen konverterade kristna och inte diskuterar religiösa frågor i familjen. ”Det är bara i kyrkan man öppet kan bekänna sin nyfunna tro”, uppger en nyomvänd och fortsätter: ”En gång i veckan upplever jag ett nytt liv.”

Reflektion: Hur är situationen i kyrkan och för kristna i Sverige i dag? Svår, menar vi. Men kanske inte jämförbar med den i andra länder … ? Iran, Nigeria, Nord-Korea, Indonesien, Kina… Väckelsetider är inte alltid lätta tider utan medför ofta martyrium. Låt oss be för Kristi kyrka och för våra syskon i hela vår värld!

RED

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan