Redaktörsskifte för Till Liv

Nuvarande redaktören för Till Liv, Fredrik Carlsson, lämnar under hösten arbetet som redaktör för tidningen. Fredrik har varit en mycket uppskattad medarbetare och vi hade gärna sett att han arbetat vidare för Till Liv, men nya uppgifter väntar.

 

Fredrik, vad är det som gör att du har sagt upp din nuvarande anställning för Till Liv?

– Jag har fått tjänst som präst i Kviinge församling (Hanaskog), där jag är uppväxt och nu åter bor sedan ett par år tillbaka. Jag ska arbeta som komminister i Knislinge pastorat med ett särskilt ansvar för församlingarna i Kviinge och Gryt. Det är få prästtjänster här i trakten som skulle kännas riktigt intressanta. Detta är absolut en av dem! Så jag ser fram emot att börja.

 

Hur har du upplevt tiden som redaktör?

– Jag har trivts bra! Jag har fått stå med i ett arbete som vi vet betyder mycket för många. Det är inte ovanligt att läsare hör av sig och uttrycker sin uppskattning.

– Det har varit stimulerande att få försöka förmedla evangeliet via en tidning – det är i många stycken annorlunda än att göra det från predikstolen.

– Redaktionen måste jag också nämna. Det är sällan jag har upplevt att de olika personerna i en arbetsgrupp har kompletterat varandra så väl som vi har gjort.

 

Du har ju haft en halvtidstjänst för Till Liv. Vad har du fyllt tiden med i övrigt?

– För ett par år sedan köpte vi en liten gård 1,5 mil norr om Kristianstad som var i behov av att renoveras från grunden. Den har tagit mycket tid, men nu har vi kommit en bra bit på vägen. Predikouppgifter och styrelsearbete i KUS har väl också tagit en del av den återstående halvtiden i anspråk.

Vi önskar naturligtvis Guds välsignelse över Fredrik och hans familj när nya uppgifter väntar. Samtidigt uppmanar vi Till Livs läsare att be att Gud skall sända en ersättare för Fredrik och att vederbörande skall få gå in i arbetet omsluten av era förböner.

ULF SJÖDAHL, ORDF. FÖR FÖRENINGEN TILL LIV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan