MBV:s nya expedition och Grändens bokhörna invigd

DEN 14 DECEMBER invigdes MBV:s expeditionslokaler i Stockholm som bl.a. inrymmer Grändens Bokhörna – en nystartad kristen bokhandel.

I närvaro av ett 70-tal personer och MBV:s ordf. Bengt Hjort, ordf. emeritus Nils- Göran Nilsson och BV-Förlags ordförande Harald Waldemarson välsignades de nya vackra lokalerna genom bibelläsning och bön. Bokhandeln gör att lokalerna, utöver att tillhandahålla ändamålsenliga kontor, även kan fungera som en levande mötesplats i Guds rikes tjänst. MBV har på så sätt fått ett ansikte utåt i den kungliga huvudstaden.

JENS LUNNERGÅRD

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan