Etikett: Expedition

MBV:s nya expedition och Grändens bokhörna invigd

DEN 14 DECEMBER invigdes MBV:s expeditionslokaler i Stockholm som bl.a. inrymmer Grändens Bokhörna – en nystartad kristen bokhandel. I närvaro av ett 70-tal personer och MBV:s ordf. Bengt Hjort, ordf. emeritus Nils- Göran Nilsson och BV-Förlags ordförande Harald Waldemarson välsignades de nya vackra lokalerna genom bibelläsning och bön. Bokhandeln gör… Läs hela artikeln »

Från MBV:s styrelse och expedition

Den 31 januari – 1 februari höll MBV:s styrelse årets första sammanträde i Stockholm. Ekonomi Det preliminära resultatet för år 2002 visar ett underskott på drygt 200 000 kronor. Med tacksamhet noterades att gåvorna ökat med ca 400 000 kronor jämfört med år 2001. Dessutom har rikligt influtna testamentsmedel bidragit… Läs hela artikeln »