Frestelse eller prövning?

I BIBELNS GRUNDTEXT används samma ord för både frestelse och prövning. Däremot motsvaras våra båda ord av två olika innebörder av ordet i Bibeln.

Frestelsens syfte är ont. Att falla för frestelsen kan visserligen upplevas som en tillfredsställelse och något gott, men frestelsens syfte är att vi skall synda och skilja oss från Guds nåd (Jak. 1:14–15). Frestelsen, säger Bibeln, har tre ursprung: Djävulen (Matt. 4:1–3), världen (2 Tim. 2:16–17) eller vårt eget onda begär (Jak. 1:14).

Prövningens syfte är gott, även om den kan upplevas som ett lidande och något ont. Prövningar syftar till att pröva och stärka tron hos en kristen. Prövningens ursprung är Gud (Ords. 17:3).

Hur ska jag då kunna veta om det är en frestelse eller en prövning jag är utsatt för? Vi behöver inte avgöra det. Vi behöver inte vaka över Gud, att han gör det bästa och rätta. I stället har vi fått löftet att Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut (1 Kor. 10:13). Gud frestar inte heller någon (Jak. 1:13). Och om Guds prövningar säger Luther: ”Skälet till att Gud gör allt detta är, att han vill lära sina heliga, hur de skall söka den rätta trösten och skicka sig så i lidandet att de finner och behåller Kristus.”

Prövningen och frestelsen kan för en människa se alldeles likadana ut. Men målet med dem är helt olika. Däremot är vägen ur dem densamma, och därför behöver vi faktiskt inte alltid veta om det är en prövning eller en frestelse vi står i. Rosenius skriver: ”Du får ingen ro, förrän du bekänt dina synder för honom. – Fräls mig, fräls mig ifrån min synd! Och i det ögonblick vi ödmjukar oss så inför Herren, bekänner vår synd och ger honom rätt i hans domar, i detta ögonblick återkommer tröst och själsfrid och en barnslig tillförsikt till hans nåd, tillsammans med den vissheten att Herren skall höra min bön, han skall frälsa mig från allt ont.”

Vi har en överstepräst, som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (Hebr. 3:15–16).

OLOF GÖRANSSON
Missionär, Till Liv 2/2002

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan