Välkommen till Forum Gränden!

I det här reportaget får vi följa med till Forum Gränden – ett kristet föreläsnings- och samtalsforum som nu är inne på sin andra termin.

KLOCKAN SLÅR SJU tisdagen den tredje februari, vi sitter samlade på Smala Gränd 5 i Stockholm.

Krister Renard, lärare och författare, äntrar scenen. Han får, som alla föreläsare på Forum Gränden, inleda med att presentera en tänkare som ligger honom särskilt varmt om hjärtat. Krister berättar om filosofen och vetenskapsteoretikern Karl Popper. Därefter vandrar föredraget över till evolutionsteorin, ämnet Krister kommit hit för att tala om. Han berättar om hur allmänt erkänd denna teori är över världen och att förnekare av evolutionsläran nära på lynchas. Människors världsuppfattning bygger på att denna teori håller, annars står många människor utan förklaring till livets uppkomst. Att peka på brister i evolutionsteorin är inte populärt, vilket Krister Renard fått erfara. Krister går översiktligt igenom vad som inte håller i teorin, vissa insikter mer djupgående än andra, men huvudpoängen går in hos oss alla. Att Gud skulle vara orsaken till livets uppkomst är inte så otroligt ändå.

HUR SKA VI HANTERA alla intryck som dagligen spolas över oss? I en stad som Stockholm går det inte att freda sig från intryck. På stan översköljs man av tidens ideal om vem man bör vara och hur man ska leva sitt liv. På gymnasier och universitet utgår man från evolutionsteorin som det uteslutande rätta. Sökandet efter identitet, lycka och en sanning som passar in i livsmönstret gör sig allt mer tydligt. Hur ska en kristen ställa sig, vad ska en kristen svara och hur ska en kristen bemöta denna längtan efter något mer än det omvärlden serverar? Utifrån denna bakgrund växte idén om Forum Gränden fram.

 

Vad är då Forum Gränden?

Markus Hector, Roseniuskyrkans ordinarie predikant, skriver i en välkomstbroschyr att Forum Gränden är en föreläsningsserie som syftar till fördjupning och samtal kring kristen tro och dess anspråk. De teman som behandlas rör frågeställningar som på olika sätt aktualiserats i samtida debatter.

Initiativtagare är bland andra Markus Hector och han drog tillsammans med kusinen Jonas Hector och Johan Salomonsson igång verksamheten. Deras kontakter inom CredoAkademin, L’Abri m.fl., där man satsat på denna typ av undervisning, ledde fram till en grupp intressanta föreläsare.

Jag träffar Markus och frågar: Hur kom ni på idén?

– Vi undersökte utbudet i de olika kyrkorna i Stockholm och upptäckte då att det inte gavs så mycket undervisning i apologetik och samtidsanalys. Det är en försummad nisch, som vi själva kände mycket för. Dessutom är Roseniuskyrkans medlemmar, tack vare lördagskvällarnas program, vana vid föredragsformen. Vårt mål var också att nå ut till en större publik. Vi såg behovet av ett forum för samhällsdebatt som skulle rusta Guds folk att möta utmaningar i tiden.

 

Höstens Forum – välbesökt och uppskattat

Forum Gränden startades i höstas. Då föreläste fem olika talare om sina olika specialområden. Oftast är samlingarna varannan tisdag, i vår även några måndagar. Torgny Wirén, präst från Jönköping, fick inviga serien – han talade om tro och tvivel, hur han fann svar på sina frågor och drog paralleller till sitt eget liv. Christian Braw, präst från Småland, blev mycket uppskattad, han talade om vårt behov av integritet i en värld som alltmer blottlägger människor i media och i den offentliga sfären. En av hösten höjdpunkter, som samlade åttio personer i Gränden, var Stefan Gustavssons (direktor på CredoAkademin, Stockholm) föreläsning om Jonas Gardells bok Om Gud. Jonas Gardell redogör i boken för sin syn på vem Gud är i Gamla testamentet – en Gud som älskar och en Gud som hatar. Stefan jämförde med Bibeln och framförde kritik mot denna gudssyn.

Är du nöjd med resultatet? frågar jag Markus.

– Ja, många är positiva till Forum Gränden, svarar han. Visst har programmet profilerats för studenter och andra ungdomar, men det är verkligen öppet för alla som tycker att ämnena är intressanta. Som mest har vi under hösten varit åttio personer, men annars runt trettio-fyrtio – i blandade åldrar. Hade förstås gärna sett att vi kunde ligga runt fyrtio de flesta av samlingarna, men det tar lite tid att etablera ett sådant här forum.

– Roseniuskyrkan har nu fått tillfälle att visa sig som ett alternativ i Stockholm, fortsätter Markus. Forum Gränden är en verksamhetsgren som känts relevant för många och därför har lockat besökare utanför våra egna led. Det är roligt att nya människor har upptäckt Roseniuskyrkan.

 

Nya människor hittar till Gränden

Jag träffar Eva Briland, en av Forum Grändens trognaste besökare, två veckor senare, när Lars Johansson, Örebro Missionsskola, engagerat föreläser om Dalai Lama och den tibetanska buddismen. Eva håller annars till i Elimkyrkan.

Vad tycker du om Forum Gränden?

– Forum Gränden tar upp saker jag själv funderar på, svarar Eva. Det är så lätt att köpa idéer man hör på olika ställen, jag uppskattar att man här får chans att se på saker ur ett vidare perspektiv med nya infallsvinklar. Jag gillar de olika teman som har varit i höst och ser fram emot vårens utbud.

Hur hittade du Forum Gränden? undrar jag. Kände du till Roseniuskyrkan tidigare?

– Nej, det gjorde jag inte. Det var genom en bekant från Elimkyrkan som jag fick nys om detta, berättar Eva.

Har du något favoritämne, något som varit under hösten eller som kommer i vår?

– Jag ser fram emot vad som kommer i vår och speciellt Fredrik Hectors bibeltolkning i mars. Annars har min favorit hittills varit Christian Braws föredrag om integritet. Det var också väldigt bra förra gången då Krister Renard talade om evolutionsteorin och dess brister.

För övrigt har det varit trevligt att bekanta sig lite med nya människor, fikat är bra och dessutom billigt!

 

Spännande program i vår

Vårterminen har mycket spännande att erbjuda. Är människan en ärlig sanningssökare? Tobias Fritzon, lärare och teologstudent från Stockholm, leder den kvällen en diskussion och föreläser om varför vi ibland vacklar i vår tro och livsuppfattning.

Anders Månsson, åklagare från Skåne, berättar om vad religionsfrihet innebär. De senaste åren har hetslagar mot minoriteter, religiösa friskolors vara eller inte vara samt muslimers frihet att bära burqa varit på tapeten. Inom vilka gränser är en svensk medborgare fri att utöva sin religion?

Fredrik Hector, teolog, även han från Skåne, har fått i uppdrag att utröna om det finns några fasta ramar och regler för hur Bibeln ska tolkas? Människor förstår och tolkar i dag Bibeln på olika vis, finns det något sätt som är rätt?

Siste föreläsaren för terminen är Bert Löndahl, kyrkoherde i Bunkeflo söder om Malmö. Hans ämne är Vem är jag? – om identitetssökande i vår tid. I denna föreläsning får vi fundera mer över nutidsmänniskans sökande efter sitt förlorade jag, och om hur hennes identitet djupast sett endast kan förankras i relationen till den Gud som skapat och känner henne.

 

Forum Gränden behövs

Markus Hector, hur ser du på Forum Grändens framtid? frågar jag till slut.

– Jag tror det finns en framtid, vi ligger rätt i tiden för denna typ av verksamhet. Vi har till och med pratat om att utöka detta Forum med en konferens under kommande höst, men vi har ännu inte hunnit fundera vidare på det. Kommande termin är inte planerad än, men en önskan är att ta upp något om kultur, som är ett värdeladdat ord. Vad är kristen kultur egentligen? Kan den värderas i objektiva kategorier? Kanske kan någon komma och analysera höstens nobelpristagare i litteratur ur ett kristet perspektiv? Det är tankar vi har, men vi får se lite vart de leder. Bakom vissa av ämnesvalen denna termin, och jag tänker då inte minst på religionsfriheten och bibeltolkningen, vilar en oro och undran över hur länge kyrkan, kultureliten och lagstiftningen i Sverige är beredda att låta människor få vara bibeltroende kristna. Det märks att läget har hårdnat bara senaste halvåret. I det perspektivet känns Forum Gränden verkligen angeläget, och jag hoppas att det ska få hjälpa många att med ökad integritet kunna stå upp och ta ställning där slaget om sanningen står i vår tid.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan