Välkommen till Livet!

– Jag tycker synd om er kristna, sa taxichauffören över axeln. Men han såg allt annat än bedrövad ut. Hans axlar skakade av skratt. – Här går ni omkring och bygger allting på er tro på ett liv efter döden. Ni arbetar, ber, avstår från allt, och när ni så kommer till slutet, kommer ni att upptäcka att det i alla fall inte finns något sen. På nytt brast han ut i skratt.

– Jag tycker synd om er kristna, sa taxichauffören över axeln. Men han såg allt annat än bedrövad ut. Hans axlar skakade av skratt. – Här går ni omkring och bygger allting på er tro på ett liv efter döden. Ni arbetar, ber, avstår från allt, och när ni så kommer till slutet, kommer ni att upptäcka att det i alla fall inte finns något sen. På nytt brast han ut i skratt.

Det var en engelsk präst jag känner som berättade om sitt samtal med taxichauffören. För denne var frågan om kristendomen avgjord. Kristen tro var avskriven på förhand. Men prästen antog utmaningen:

– Men tänk om du nu tar fel och jag har rätt! Då lever du, du kämpar dig igenom livet för att tjäna till ditt uppehälle – utan att veta varför. Du försöker ge mening åt ditt liv, du håller hoppet uppe, bara för att till slut få se dina krafter försvinna och tvingas acceptera att du ska dö. Och så råkar du till sist ut för en förfärlig chock: du upptäcker att du måste möta den Gud du hela ditt liv har struntat i. Du inser att allt du levde för var borkastat till ingen nytta. Försök föreställa dig detta! Skulle det inte kunna få dig att stanna upp?

 

VAD ÄR SANNING?

Vågar du ge dig in på att bedöma kristendomens sanning något mera ingående än taxichauffören hade gjort? Vågar du låta bli?

Nya Testamentet skildrar en människa som vågade, fast han själv befann sig i djupaste tvivel. Det är lärjungen Tomas. Vi kan läsa om saken i Johannes- evangeliets 20:e kapitel. Tomas hade inte varit tillsammans med de övriga lärjungarna efter Jesu död på korset. När de andra så kom till honom efter att ha mött den uppståndne Jesus på påskdagen och berättade att de sett Herren, kunde Tomas inte tro. ”Om jag inte får se märket efter spikarna i hans händer och sticker mitt finger i hålen och min hand i hans sida, så tror jag det aldrig!”

Jo, Tomas tvivlade. Han betvivlade att det var sant att Jesus verkligen var uppstånden. Han tvivlade på att Jesus verkligen var den han sagt sig vara. Men Tomas var inte bara en tvivlare som sökte svar utan också en tvivlare som ville finna sanningen. Det ser vi av det som Tomas därefter gjorde.

 

MÖTET MED DEN UPPSTÅNDNE

”Åtta dagar därefter var lärjungarna åter samlade inomhus, och Tomas var med dem. Då kom Jesus, fast portarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: Frid vare med er!”

Åtta dagar hade gått sen Tomas förklarat sig tvivla. Han kunde lätt ha tagit sig upp till Galileen och fortsatt den tillvaro han haft där före mötet med Jesus. Men det gjorde han ändå inte. I stället fortsatte han att träffa de andra lärjungarna, som hade sett den uppståndne Jesus. Han hycklade inte en tro som han inte ägde men vände sig inte heller bort i förtvivlan. Han höll ihop med Jesu lärjungar.

Då kommer Jesus till dem med sin välsignelse: ”Frid vare med er!” Och han vänder sig särskilt till Tomas och säger: ”Räck hit ditt finger – här har du mina händer. Och räck ut din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte, utan tro!”

Och Tomas svarade honom: ”Min Herre och min Gud!”

 

DU KAN FÅ MÖTA JESUS KRISTUS!

Tomas tvivel förbyttes i tro. När han mötte Jesus förvandlades Tomas´ värld. Han måste falla på knä i ånger och tro. Med ens såg han det som hade varit sant hela tiden men som han bara inte hade kunnat få syn på – att verklighetens värld såg annorlunda ut än han i tvivel och vantro hade föreställt sig. Fast han inte hade kunnat tro det, var Jesus verkligen uppstånden ifrån de döda. Jesus hade sonat hela världens skuld, betalat alla amorteringar på hela mänsklighetens – också din och min – räkning. Han hade försonat oss med Gud och öppnat himlens port på vid gavel. Han hade skaffat fram en rättfärdighet som är fullkomlig och som räcker till för alla – för Tomas och för dig och mig. Tomas såg verkligheten – den verkliga verkligheten – i mötet med Jesus Kristus. Också du kan få möta Jesus Kristus. Han vill tala till oss genom Bibelns ord. Ta till vara detta Guds ord: läs det och lyssna till det i förkunnelsen i den kristna församlingen! Jesus har lovat att komma och vara oss nära genom sina nådemedel, Ordet, dopet och nattvarden. Och han har lovat och sagt att den som söker ska finna svar.

Lars Jensen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan