Kategori: April 2004

Befrielse

Min Gud och jag har idkat byteshandel och Herren, Herren köpte skrot för guld – lumpsamlarn Gud, med soligt varma händer, som går med säcken i en kornblå morgon och gör oss fria som en örn är fri. Som guldkärl tar han trasiga kastruller och sjuka synder och obotlig skam… Läs hela artikeln »

Förslag till ny organisation snart i hamn!

En kommitté har under flera år arbetat fram förslag till en förändrad organisationsstruktur för MBV, ELM, KUS och NSM. En ny organisation håller nu på att ta form. Organisationskommitténs översiktliga presentation jämte nya stadgar med kommentarer skickades i början av augusti ut på remissomgång till 64 föreningar och 317 ombud…. Läs hela artikeln »

Minnesvärd teologisk konferens i Kenya

Den 16–19 februari hölls en internationell konferens i den Evangelisk-Lutherska Kyrkans i Kenya (ELCK) teologiska seminarium på Matongo. Ämnet för konferensen hade hämtats från orden i 1 Joh. 5:7: Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet. Drygt 150 delegater med anknytning till olika evangelisk- lutherska sammanhang från inte… Läs hela artikeln »

Gläds över att era namn är skrivna i himmelen!

VI BEFINNER OSS I ETIOPIEN, närmare bestämt i EELC:s kyrka i Addis Abeba. Klockan har passerat 10.00, när gudstjänsten skulle ha börjat, men det är rätt så glest i bänkarna. Vi sjunger inledningssången och qes Bahta Bitzuamlak inleder vördnadsfullt gudstjänsten med: Qedus, qedus, qedus – ”Helig, helig, helig är Herren… Läs hela artikeln »

Missionsnytt

En innehållsrik dag Missionsdagen i Ängelholm den 13 mars erbjöd de drygt 60 vuxna och tio barnen ett omväxlande program. Seminarierna gav oss nycklar för att nå in bland muslimer, en bild av ett arbete bland invandrare i Rosengård, video och en levande skildring av ungdomar som varit i Afrika,… Läs hela artikeln »

Ett liv i uppståndelsens kraft

Vad betyder Jesu uppståndelse för våra liv här och nu? Vad innebär det att samma kraft som uppväckte Kristus från döden verkar i oss som tror? Om att redan i den värld, där synd och svaghet är en realitet, få leva i det kraftfält som utgår från den uppståndne Frälsaren skriver Göran Landgren, kyrkoherde i Örby-Skene församling – och han inleder med ett vittnesbörd.

Saxat och utblickar

Gamla eller nya sånger Att det finns olika åsikter om äldre, väl beprövade sånger och nya lovsånger framkommer när människor med olika traditioner eller erfarenheter möts. En reflektion vid arbetet med detta nummer av Till Liv är, att när Jesus tillsammans med sina lärjungar ätit påskalammet, Judas hade lämnat kretsen… Läs hela artikeln »

Fyra fakta om uppståndelsen

Jesus dog som en följd av korsfästelsen Om man hänger en människa på en bjälke i bara händerna så överlever hon inte länge. Tyngden av kroppen gör att man kan andas in, men det blir allt svårare att andas ut, och till slut dör man av kvävning. Faktum är att… Läs hela artikeln »

Öppet forum

När jag läste Gammal sångskatt och nya lovsånger (Till Liv nr 1/04) var det många tankar som väcktes till liv. Jag har läst och sjungit genom alla sångerna i vår kära sångbok Lova Herren. De blir värdefullare för en ju äldre man blir. Tack, Gode Gud, för Lina Sandells sånger och även för andra… Läs hela artikeln »

Döden är inte det sista

Döden är inte det sista. Lutad mot Ordets stav ser du när ögonen brista landet som Herren dig gav. Döden är inte det sista. Strax stiger vårens sav. Inte ens det skall du mista som nu är gömt i en grav. Döden är inte det sista. Livet finns bortom dess… Läs hela artikeln »