Pingsten och Anden

Lärjungarna är samlade i Jerusalem efter Jesu himmelsfärd. De är utan sin mästare men i avvaktan – Jesus hade ju gett dem löfte om kraft från höjden, Luk. 24:49. Och den Helige Ande kommer, verkar och påminner: Kristus är vägen till frälsning för alla folk!

Lärjungarna är samlade i Jerusalem efter Jesu himmelsfärd. De är utan sin mästare men i avvaktan – Jesus hade ju gett dem löfte om kraft från höjden, Luk. 24:49. Och den Helige Ande kommer, verkar och påminner: Kristus är vägen till frälsning för alla folk!

FEMTIO DAGAR EFTER PÅSK firades bland judarna veckofesten, en av vallfartshögtiderna. Många var därför samlade i Jerusalem. Firningsämnet var både glädjen över den första skörden och tacksamheten över att Gud uppenbarat sin lag vid Sinai.

Det är nu det händer! Guds Ande överraskar och förändrar. De församlade hör och ser något annorlunda, Apg. 2: ett dån, tungor som liknar eld och en förkunnelse om Jesus på olika språk. Resultatet är enastående: cirka 3 000 blir döpta. Den helige Andes närvaro är påtaglig. Modlösa lärjungar sprudlar av frimodighet och iver. Människor i största allmänhet blir personligt berörda av förkunnelsen om Jesus, och en jude-kristen gemenskap tar gestalt i Jerusalem.

Vad är det som är så märkligt denna dag? Jo, Guds Ande griper in och utrustar människor så att de kan förkunna om Jesus. Men det är också något annat som sker: de som lyssnar på förkunnelsen blir påverkade och gripna så att de vill vända sig till Jesus. Omvändelsen blir alltså möjlig. I detta ser vi något av det vi kallar den helige Andes verk. Kort och gott handlar det om att göra det möjligt att tro på Jesus som frälsare. Utan Anden går det inte. Då blir vi bara sittande.

För den eftertänksamme hade det som skedde på pingstdagen i Jerusalem också en teologisk underton. Anden utgöts när man skulle fira lagens högtid. Lagen och Anden – hur hänger dessa ihop? Jag vill försöka sammanfatta ett stort bibliskt material i några punkter.

Anden utrustar med kraften

Den helige Ande öppnade de första lärjungarnas ögon för kraften. De fick uppleva att det inte handlade om att göra tappra försök att vara lärjungar, utan om att Guds egen Ande utrustade, gav kraft och frimodighet och gav dem de ord de kunde använda.

Evangelium för alla folk

Anden öppnade deras ögon för folken. Vittnesbördet om den uppståndne Jesus skulle inte ljuda bara på arameiska till judarna. Alla folk var adressater och alla språk skulle användas. Detta fick allra först Petrus upptäcka vid sitt besök hos (romaren = hedningen) Cornelius. Gud gör inte skillnad på människor. Och mycket riktigt: där kom flera till tro, och Petrus fick döpa de första hedningarna.

Men det var inte tillräckligt. Två ’kyrkomöten’ med apostlarna och de äldste i Jerusalem behövdes för att man skulle få klarhet i hur man skulle göra med hedningarna och lagen.

Den nya lagen för hedningarna

Anden ger den nya lagen för hedningarna. De olika folkslagen som kom till tro under den första kristna tiden möttes omedelbart av Gamla testamentets skrifter. Vad var till en början rimligare än att förutsätta att den gammaltestamentliga lagen skulle läras och hållas även av hedningarna? Därför var det många som försökte, i bästa välvilja, att förmå dessa hedningar att bl. a. omskäras. Paulus är kategorisk i sammanhanget: antingen lagen eller Kristus. Han skriver: Ni har dött bort från lagen med Kristi kropp och tillhör nu en annan, honom som blev uppväckt från de döda (Rom. 7:4).

Lagen är alltså varken frälsningsväg, slavdrivare eller herre över oss. Vi tillhör Kristus i stället. I stället! – Kristus är därför den nya lagen för hedningarna och Anden är drivkraften.

Anden gör det lagen inte kunde

Anden verkar det nya livet. Vi läser i Rom. 8:4: Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud genom att sända sin Son som ett syndoffer.

Lagen orkar alltså inte göra oss sådana vi borde vara och klarar inte av att besegra vår köttslighet. I stället har Gud gjort (och gör!) något nytt med oss genom Kristus. Genom hans död. Men Paulus går ett steg längre i sin undervisning: … så skulle lagens krav uppfyllas i oss. (Obs! i oss, inte av oss.) Alltså: det som Guds Ande gör är precis det som lagen ville åstadkomma men inte orkade med. Se också Gal. 5:23. Det är Gud som gör det. Inte lagen och inte vi!

Anden verkar i förkunnelsen om Jesus

Även om Anden verkar suveränt, ser vi att de första kristna förstod var de kunde förvänta sig att den helige Ande verkar. I bl.a. Apg. 2 och 10 verkar Anden tillsammans med förkunnelsen om Jesus. Där är alltså den helige Ande och ger liv och möjlighet som vi saknar. Det är bra! Och det är detta Jesus menar när han enligt Joh. 15:26 och 16:14 säger att den helige Ande skall vittna om honom.

CARL-MAGNUS ADRIAN

Komminister, Öxnevalla

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan